Az építőipar piaci helyzetértékelése (2020.11.16.)

Az építőipar egy ötéves beruházási ciklus leszálló ágába került. Az Európai Unió hét éves ciklusának pénzügyi forrásaival finanszírozott létesítményei megvalósulnak, kifutnak, a 2021-2027. időszak forrásaira még várni kell. A hazai önkormányzati választásokat követően az önkormányzatok építési-beruházási célú megrendelései megtorpantak, amit a COVID-19 járvány következtében megváltozott pénzügyi helyzetük romlása felerősített.

A járványhelyzet második hulláma a magánberuházók fejlesztéseit visszafogja, a lakossági megrendelések területén is fokozódik a kivárás. Egyedül a magyar állam tartotta az első hét hónapban a 2019. évben tapasztalt megrendelési szintjét, augusztus hónaptól azonban itt is csökkenés tapasztalható.

Az építési beruházási célú közbeszerzések (állami és önkormányzati) száma 2020. január 1 - október 31. között a 2019. év hasonló időszakának az 55%-ára esett vissza, a közbeszerzési feladatok értéke pedig a múlt évinek a 75%-ára zsugorodott (adatok: a Közbeszerzési Hatóság összesítése).

Nem folyik elegendő műszaki előkészítés a 2021-ben megindítható állami/önkormányzati projektek esetében, ami járvány esetén is nagy volumenben végezhető lenne, így az év eleji élénkítés is csak késedelemmel indítható.

Az építési ágazat megrendelései 2019. év augusztusától csökkennek. Egyre alacsonyabb 2019. évi bázishoz mérve is 2020. szeptember végén... 

Tovább....

Európai Hulladék-csökkentési Hét - Magyarországi Programsorozat

Az Európai Hulladék-csökkentési Hét egy olyan önkéntes alapokon nyugvó rendezvénysorozat, amely felhívja a figyelmet a hulladékkeletkezés megelőzésére Európában. 2019-ben 30 ország 16570 programjára került sor a hulladékcsökkentés jegyében.

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét az idén 2020. november 21-29. között kerül megrendezésre és arra ösztönöz minket, hogy gondoljuk át, miként tudjuk a hulladékunk mennyiségét csökkenteni a háztartásunkban, a munkahelyünkön, az iskolákban, óvodákban, a vállalkozások a tevékenységük során vagy éppen, amikor pihenünk, a szabadidőnket töltjük.

A 2020-as év témája a „Láthatatlan hulladék”, vagyis éppen az a hulladék, amit észre sem veszünk, de összegyűjtünk, hazaviszünk egy-egy vásárlás alkalmával, vagy éppen a mindennapi tevékenységünk során. A szervezők célja, hogy november utolsó hetében Európa szerte valósuljanak meg olyan programok, amelyek erre a „Láthatatlan hulladékra” hívják fel a figyelmet és bemutatják, hogy miként lehet a feleslegessé vált dolgokat újra felhasználni, újra hasznosítani. Valójában tehát nem csak a 2020. év témájában, hanem bármilyen olyan hulladékcsökkentési témakörben lehet programot szervezni...

Tovább...

Építőipari vállalkozások szerepvállalása a szakképzésben

Korábban már foglalkoztunk a szakképzés rendszerszintű átalakításának legfontosabb elemeivel, most azt vizsgáljuk, hogyan érinti ez a duális képzésben részt vállaló építőipari cégeket, kitérve a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel történő részvételre.

A 2019. évi LXXX. Szakképzési Törvény és a végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet, majd ennek módosítása a 21. századi követelményekhez igazított magas színvonalú szakképzés feltételeinek megteremtését jelenti. A szakképzési törvény és a végrehajtási rendelet lényeges változást hozott a duális képzésben a szakirányú oktatásban. Ebben az átalakításban nagy szerep és felelősség hárul a vállalkozásokra a gyakorlati tudás átadásában.

MELYEK A LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSOK?

• Tanulószerződés helyett munkaszerződés.

• Nem válik el a szakmai elmélet és gyakorlat oktatása – a vállalat a szakirányú oktatás egészét átveheti.

• Szoros kapcsolat az iskolával, közös képzési program, közös tanulói értékelés.

• Éves normatíva helyett napi finanszírozás.

• Vállalati érdekeltség a tanuló szakmai vizsgára való felkészítésében.

• Felmenő rendszerben kerül bevezetésre – kifutó OKJ szerinti képzések régi szabályok szerint.

A szakképzésben a 10. és 11. évfolyamon köthető szakképzési munkaszerződés. Ennek megkötésével a cég arra vállal kötelezettséget, hogy...

Tovább...

A szakképzés új rendszere

Az építőipari szakképzés bemutatása, intézményrendszer, alapszakmák, vállalati felelősség és finanszírozás

A 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. /II.7./ Korm. rendelet alapvető célja a szakképzés XXI. századi követelményekhez igazított, magas színvonalú képzés feltételeinek kialakítása, a rugalmas munkaerőpiaci igényekhez igazított képzési struktúra létrehozása és ennek intézményi hátterének megteremtését jelenti.

Egyértelművé vált, hogy a szakképzésben két iskolatípus létezik:

- a Szakképző Iskola, és

- a Technikum.

A szakképzés átalakítását komoly egyeztetés sorozat előzte meg, amely a gazdasági szférával való érdemi párbeszédet is magában foglalta. Ennek törvényi keretét az Ágazati Készség-tanácsok megalakítása tette lehetővé.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Oktatási és Képzési Igazgatósága kapott felhatalmazást az Ágazati Készségtanácsok megalakítására, munkájuk koordinálására és a tanácsok munkájában résztvevő tagok delegálásának egyeztetésére. A 19 Ágazati Készség-tanács munkáját az MKIK koordinálja.

A munka 2017. évben indult el, amit az építőipari szakképzés és felnőttképzés érdekében előkészítő feladatként az Építőipari Ágazati Készségtanács /ÁKT/ előbb a Nemzetgazdasági Minisztériummal, majd az Innovációs és Technológiai Minisztérium az MKIK koordinálásával egyeztetésével végez.

Az Építőipari Ágazati Készségtanácsnak jelenleg 23 tagja van,...

Tovább...