MAGYAR

V4 Projekt - Projektismertető

A szárazépítő szakma oktatása a V4 országokban

(Projekt szám: 21520182 )

A szárazépítés viszonylag új szakmának tekinthető Közép-Kelet Európában, azonban a szakma oktatása mind a négy visegrádi országban eltérő módon valósul meg. Bizonyos politikai és gazdasági okok miatt a szárazépítő technológia a Nyugat-Európai országokhoz képest csak néhány évtizednyi lemaradással jelent meg a Visegrádi országokban és a képzés metodikája is különbözik mind a négy országban.  Néhány országban önálló bejegyzett szakma, és az oktatás már néhány éve, vagy csak mostanában kezdődött el. 

Mivel a szárazépítő technológia műszaki követelményei világszerte azonosak, ezért elengedhetetlenül fontos, hogy a képzés követelményrendszere és módszertana a V4 országokban is összhangban legyen egymással. Ellenkező esetben a fiatal szakmunkások nemcsak saját hazájukban, hanem az egységes európai munkaerőpiacon is hátrányba kerülhetnek.

Projektünk célja ezért a szárazépítő szakma V4 országokban történő oktatásának összehasonlítása, egy a négy ország szárazépítő szakmunkástanulói közötti verseny megrendezése, valamint a V4 országok szárazépítő oktatásában meglévő legjobb példák összegyűjtése és közreadás volt. 

A projekt a Nemzetközi Visegrádi Alap anyagi támogatásával valósult meg. (www.visegradfund.org)

 ENGLISH 

V4 Project - Project description

Developing dry wall construction training in V4 countries

(Project nr: 21520182) 

Dry wall construction is a relative new profession in Central - Eastern Europe but its vocational education system is different in all V4 countries. Due to some political and economic reasons dry wall construction appeared only a few decades later in the V4 countries than in the Western countries and the form of its vocational education also differs in all four Visegrad countries. It is a registered profession in some of the countries and the education either started many years ago or just recently. Since technical requirements of dry wall construction are the same all over the World; therefore it is essential to harmonise the curriculum and methodology of its education in the V4 countries, too. Otherwise young professionals will have disadvantage in their own county and at the single European labour market, as well.

Therefore the aim of the project is to compare the current situation of dry wall construction vocational education in the V4 countries, to organize a trainee competition in this trade and to collect and exchange best practices of dry wall construction education in the V4 countries.

The project is supported by the International Visegrad Fund (www.visegradfund.org