(az ÉVOSZ elnöksége 2014. október 1-jén tárgyalta)

Az ÉVOSZ szakértői a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közbeszerzési Törvény módosítását előkészítő munkabizottság tagjaként fogalmazták meg a jogszabályalkotó munkához kapcsolódó koncepcionális elgondolásaikat. A javaslatok megfogalmazásakor a gyakorlati tapasztalatokból kiindulva tekintettel voltak:

- az Európai Parlament és Tanács 2014/24/EU irányelveire (2014. február 26.)

- a ma hatályos magyar Közbeszerzési Törvény és végrehajtási rendelete alkalmazásának tapasztalataira

- az ÉVOSZ 2014. május havi súlyponti problémákra tett megoldási javaslataira

- az új EU támogatási-pénzügyi időszakra (2014-2020) vonatkozó kormányzati forrás-felhasználási tervekre, a prioritások érvényre juttathatóságára

A javaslatok koncepcionális megfogalmazását elsődlegesen az építési-beruházási beszerzésekre a magyar Közbeszerzési Törvény felépítését követve az alábbiakban foglaljuk össze...

A teljes anyag ide kattintva letölthető