Megalakult az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) új, kilencedik tagozata a Mérnöki Vállalkozások Tagozata.

A 2014. december 17-én megtartott ülésen az ÉVOSZ mérnöki szolgáltatást nyújtó, létesítmény-beruházást lebonyolító és tanácsadó vállalkozásai létrehozták tagozatukat, mely a speciális szakági vállalkozói érdekeket képviseli. A tagok a tagozat elnökének dr. Tóth Zoltánt, a NOX Zrt. vezérigazgatóját, elnök-helyettesének Kálmán Pétert, az Óbuda-Újlak Zrt. vezérigazgatóját választották meg.

Az új tagozat célja a mérnöki és tanácsadói vállalkozások tevékenységének megismertetése, társadalmi megítélésének javítása, valamint a tagozathoz tartozó vállalkozások súlyponti problémáinak feltárása, azokra megoldási javaslatok kidolgozása. Működési területét érintő kérdésekben kapcsolatot tart az illetékes közigazgatási szervekkel, intézményekkel, szakmai szervezetekkel. A tagok informáltságának javítása érdekében műszaki, gazdasági információkat gyűjt és szolgáltat, valamint szakmai tájékoztatókat, konzultációkat szervez.

A tagozat rendelkezésre álló eszközeivel bekapcsolódik a szakmai képzési, a szakmai kultúra emelését célzó oktatási, képzési tevékenységbe, a szakmai követelmények kialakításába.

Az alakuló ülésen megfogalmazták a 2015. évi munkatervet. Az idei év kiemelt feladatai között szerepel egy szakmai helyzetértékelő anyag, valamint a mérnöki szolgáltatói tevékenységet segítő mintaszerződések összeállítása. Az építésügyi szabályozás 2015. évi várható átalakításának mérnöki tevékenységre gyakorolt hatásának elemzése, különös tekintettel a közbeszerzést érintő területekre. Feladataként fogalmazódott meg a társszervezetekkel együttműködve az elavult standardok és szabványok aktualizálása, valamint újak megfogalmazása. Egyúttal a cégek mérnöki szolgáltatása során felmerülő peren kívüli vitarendezés lehetőségeinek kiszélesítését is zászlajára tűzte a tagozat.