Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) tagszervezeteit és további, jelentős piaci szerepet betöltő építőipari vállalkozásokat megkeresve felmérte, hogy 2015. évben milyen változásokat hoztak a piaci körülmények, illetve a cégek milyen várakozásokkal tekintenek a 2016. évre.

A felmérésben résztvevő mintegy 400 vállalkozás túlnyomórészt Kft-ként működő, magyar tulajdonban lévő vállalkozások voltak.

Az árbevételre vonatkozó válaszok mutatják, hogy 2015. évben az ágazatban folytatódott a lassú növekedés, az építőipari cégek kétharmada az értékesítés nettó árbevétele kismértékű növekedéséről számolt be. Ez az árbevétel-arányos jövedelmezőség növekedésében is jelentkezett, azzal együtt, hogy sajnos a válaszadók több mint harmadánál a korábbi évekhez hasonlóan még mindig alacsony, 3% alatti. Magasabb jövedelmezőség inkább a szakosodott, egy adott szakterületre fókuszáló szakcégek körében van. 2016. I. félévében a cégek várakozása szerint az árbevétel 2015. I. félévéhez viszonyítva várhatóan csökkenést, a szakcégeknél stagnálást hozhat.

A szerződésállomány tekintetében nagy a szóródás a megkérdezett cégeknél. Összességében kisebb visszaesést jeleznek a szerződésállomány tekintetében, mint a KSH legutóbbi -40%-os értéke. A cégek várakozásai szerint a megrendelések összetételét illetően elmondható, hogy a kormány lakásépítést ösztönző Családi Otthonteremtő Kedvezmény programjának következményeként a magánmegrendelések irányába jelentős pozitív elmozdulás lesz. Az építési-beruházási célú közmegrendelések visszaesése azonban sok céget elbizonytalanít.

A válaszadó cégek több mint fele az élőmunkához kapcsolható – az egyébként évek óta változatlan - adó- és járulékfizetési terhek mértékét, a megrendelések hiányát, valamint markáns tényezőként a szakemberhiányt jelölte meg a növekedés akadályának.

Az elmúlt években beszűkült piac által elfedett szakemberhiány a termelésbővülés következtében felszínre tört. Ezt tükrözi, hogy a válaszadók több mint egyharmada nem rendelkezik kellő számú és összetételű szakmunkással. A felmérés során hiányszakmaként szinte minden építőipari szakma említésre került, de leginkább az ács, a kőműves, a bádogos és a villanyszerelő szakmák.

A nevesített akadályokat a vállalkozások exportjuk szinten tartásával is próbálják kompenzálni, melynek célországa továbbra is Németország és Ausztria.

A felmérésben kitérünk a kintlévőségek és az adminisztrációs költségek nagyságára is, melyek a cégek mindennapjait beárnyékolják. A válaszadók szerint az elmúlt időszakhoz képest az adminisztrációs költségek érdemlegesen nem csökkentek látványosan, és úgy látják, hogy ezen a területen a jövőben sem fog pozitív változás bekövetkezni. A behajthatóságot a korábbi évekhez képest kedvezőbbnek ítélik, azzal együtt, hogy az üzleti partnerek átlagosan 17%-a késedelmesen tesz eleget fizetési kötelezettségeinek. Fontos, hogy a nemrég bevezetett 40 eurós behajtási költségátalány szabályai viszonylag hamar finomodtak – miszerint a kötelezetteknek csak akkor kell könyvelniük a behajtási költségátalány összegét, ha azt önszántukból megfizetik, vagy ha a jogosult azt az egyéves jogvesztő határidőn belül kéri tőle. Ez lényegesen egyszerűsíti a kintlévőségek adminisztrációját.

A munkaerő-gazdálkodással kapcsolatban a válaszadók közel 80%-a jelezte, hogy cégük 2015-ben fordított erőforrásokat saját dolgozóinak továbbképzésére. 2016-ban a menedzsment fejlesztésére kívánnak még nagyobb hangsúlyt fektetni. A szakmunkáshiányt a középvezetők jobb felkészültségével is próbálják enyhíteni.

A megkérdezett cégek több mint fele a létszám megtartásával kívánja folytatni tevékenységét. A létszám csökkentését elsősorban azok a vállalkozások tervezik, amelyek jövedelmezősége továbbra is alacsony szinten van, 3% alatti.

A vállalkozások az elmúlt évben és 2016-ban is az inflációt meghaladó mértékben 5-6%-kal emelték a béreket és az egyéb juttatásokat, ám az ágazati átlagbér még így is 33%-kal marad el a versenyszférában lévő szinttől.

2016. évben – elsősorban korábbi piaci pozíciójuk megtartásával - bíznak a fizetőképes kereslet növekedésében. A közbeszerzési törvény finomhangolásában a közbeszerzéses megrendelések növekedésében és a lakásépítés, -felújítás számának bővülésében bíznak a megkérdezett építési vállalkozások.

A felmérés anyaga pdf-ben letölthető innen.