Felmérés az e-napló vezetéséről

A Belügyminisztérium és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége között létrejött szerződés alapján vállaltuk, hogy 2013. október 1. és 2014. május 31. között legalább 15 alkalommal, alkalmanként legalább 20 fő részvételével megszervezzük az elektronikus építési napló bevezetésére vonatkozó szabályok ismertetését, elsajátítását szolgáló oktatást, továbbképzést.

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) az elektronikus építési napló vezetésének gyakorlati tudnivalóiról 2013. október 1. és 2014. május 31. között 19 alkalommal szervezett előadásokat, melyeken összesen 337 fő vett részt.

A résztvevők körében kérdőívet bocsátottunk közre, melyben tájékozódni kívántunk arról, hogy mennyire készültek fel az e-napló vezetésére, illetve javaslatokat, kérdéseket tehettek fel a naplóvezetéssel, az előadással kapcsolatosan.

A korábbi felmérésekkel szemben a válaszadók nagyobb hányada, összességében 57% gondolja úgy, hogy az e-napló bevezetése időszerű. Elsősorban az építtető által betekintésre meghatalmazott támogatást nyújtó szervezetként és a tervezői művezetőként résztvevő hallgatók nyilatkoztak annak szükségességéről. Ezzel párhuzamosan - szintén kb. 76%-uk – saját értékelésük szerint fel is készültek annak vezetésére, átlagot meghaladó mértékben a kivitelezők és a felelős műszaki vezetők.  Leginkább az építtető által betekintésre meghatalmazott támogatást nyújtó szervezetekként résztvevők nem érzik magukat felkészültnek. Érdekes ellentmondás, hogy ők kiemelten számoltak be a bevezetés szükségességéről, a felkészülésben viszont elmaradásukat hangsúlyozták.

A megkérdezettek 93%-a utalt arra, hogy a naplóvezetéshez szükséges számítástechnikai háttér megteremtését a vállalkozások oldaláról sikerült megoldani, azonban az előadások során számos informatikai fejlesztés szükségességére derült fény a bevezetés alatt álló rendszernél. Így például – a teljesség igénye nélkül - a nyomtatvány kitöltéséhez szükséges az ÁNYK, de az nincs integrálva az e-epites oldalára, illetve az ÁNYK nem futtatható mobil (pl. apple, android operációs rendszerrel működő) felületekről, amely pont az offline naplóvezetés esetén lenne szükségszerű, eseti bejegyzésnél csak jpg formátumú fájlokat lehet feltölteni, pdf-et nem.

A naplóvezetés élőmunka-szükséglete a válaszadók több mint 80%-ánál, leginkább a kivitelezőknél és a felelős műszaki vezetőknél biztosított, azonban az építtető, valamint a műszaki ellenőröknél ez kisebb mértékű.

Annak ellenére, hogy az e-napló vezetése kötelező 2013. október 1-jétől, nagyon sokan nincsenek az alkalmazás birtokában. Az előadások során felmerült kérdések rávilágítottak arra, hogy a naplóvezetésre kötelezettek gyakran alapvető jogi ismereteket nélkülöznek. Sokan a 191/2009. Kormányrendelet által egyértelműen megfogalmazottakkal sincsenek tisztában.

 

Az előadásokon résztvevők látható módon könnyen elsajátították az e-napló rendszerét, annak működési mechanizmusát, amelyet további gyakorlás útján nagy biztonsággal, megfelelően fognak tudni majd használni. Ehhez azonban nélkülözhetetlen a működtetői oldalról a rendszergazdák, szakértők gyors reakciója a tudásközpontba beérkező kérdések megválaszolására, valamint a javaslatok mielőbbi rendszerbe történő integrálására.