A Parlament által 2015. december hóban elfogadott törvénymódosításokat követően az építésügyi ágazatot érintő fontos határozatokat hozott a Kormány a múlt év utolsó munkanapjain.

Az alábbiakat ajánljuk szíves figyelmükbe: 

 

426/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

455/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

Az Otthonteremtési Program kiterjesztésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

476/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról

2015. évi CCXXVI. törvény

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az azzal összefüggő törvények módosításáról

2015. évi CCXXVII. törvény

Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény módosításáról