Az ÉVOSZ és az MKIK együttműködésében elkészült Tóth Istvánné „Helyzetkép a jelenlegi építőipari gyakorlati képzésről, a cégek szerepvállalásáról az építőipari szakmák oktatásában” című tanulmánya. A kiadvány az építési vállalkozások döntéshozói számára kíván segítséget nyújtani a szakképzést érintő jogszabályi változások közötti jobb eligazodásban, annak érdekében, hogy az ő cégük is részt tudjon vállalni a szakmunkástanulók gyakorlati képzésben. A duális szakképzési modell bevezetésével rendkívül fontossá vált, hogy az un. Oktató Kft-k helyett a tanulók minél nagyobb hányada valós vállalati körülmények között tudjon gyakorlati tapasztalatokat szerezni. Ennek biztosítása elengedhetetlenül fontos az ágazat szakember-utánpótlása szempontjából. A kiadvány megjelenésest követően az ÉVOSZ a megyei Kamarákkal közösen több városban is előadást szervez ebben a témában. 

A kiadvány innen letölthető.