Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) kezdeményezésére a hazai szakképzés megújítását célzó stratégiák megvitatása céljából 2018. augusztus 28-án megalakult a Szakképzési Innovációs Tanács (SZIT). A Tanács a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatos feladatainak ellátását segítő, szakmai döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő országos testületeként működik majd. A működéséhez szükséges feltételek biztosításáról a Miniszter a szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv útján gondoskodik.

A SZIT határozatait javaslat és állásfoglalás formájában hozza meg. Mindazon kérdésekről, melyekről a szakképzésre és felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok rendelkeznek, a jogszabályokban meghatározott módon, az Ügyrendben foglaltak szerint javaslatot tesz, ill. állást foglal.

A Tanácsban a kormányzati szervek mellett az oktatási szervezetek és fenntartóik, a kamarák és szakmai szövetségek, a szakszervezetek és érdekképviseleti szervezetek, a nagyvállalatok, az MTA, valamint a tanulók és a romaügyi terület képviselői vesznek részt.