Az ÉVOSZ részéről folyamatosan figyeljük a koronavírus ágazati hatását, helyzetet értékelünk, összegezzük a vállalkozások várakozásait és mindezt folyamatosan aktualizáljuk.

A helyzet napról-napra változik. Jelenlegi (2020. március 24.) helyzetértékelésünk,  várakozásaink, javaslatunk a következő.

Január és február hónapokban jelentős nehézséget az építőipar számára a járvány helyzet nem okozott. Január és február hónapban az építőipar országos és fővárosi teljesítménye is magas szinten volt, a várakozásoknak megfelelően alakult. Budapesten és agglomerációs övezetében koncentrálódik a végzett munka mintegy 35%-a, ezért ennek a térségnek a figyelése, elemzése különösen fontos.

Az építőanyagok, szerelvények közül az olasz relációból jövő import torpant meg. Csempék, burkoló lapok, szaniteráruk, ragasztók, fugázó anyagok, hőszigetelő anyagok import beszerzése akadozik, lassítja a kivitelezéseket.

Nyugat-európai beszerzésű berendezési tárgyak beérkezése késik.

Nehézségek mutatkoznak az új projektek előkészítésénél. Előkészítések egyes tervezési-egyeztetési részei leálltak. Egyenlőre az otthoni mérnöki munkavégzés és ajánlatkérői/megrendelői  home office kapcsolatok akadoznak. A mérnöki otthoni munkavégzés  a korábbiakhoz képest, teljesítmény-visszaesést mutat. Jó hír a sok rossz mellett, hogy a  kialakult helyzet számos helyen (tervezés, termelésirányítás, logisztika) kikényszeríti az építési ágazat digitalizált munkavégzését.

A vállalkozások többsége tett intézkedéseket a munkatársak egészségének védelme érdekében. Ez azonban inkább a közepes és nagy szervezetekre jellemző, a mikró- és kisvállalkozások és önfoglalkoztatók nagy többsége sodródik az eseményekkel. Aki csak teheti, lemondja a találkozókat, tervező cégeknél működik az otthoni munkavégzés. Ágazati szinten előtérbe került a felelősségteljes munkaegészségügy.

A legtöbb helyen felkészültek a szükséges helyettesítésekre a termelésirányításban, a fizikai állomány kisebb csoportokban való foglalkoztatására.

Az építőipar és az egész építésgazdaság élőmunka igényes. A vállalkozások arra számítanak, hogy a következő hetekben kiszélesedik a járvány, ami komoly gondokat fog eredményezni az építőiparban. Egymásra épülő folyamatok vannak egy-egy építkezésen és brigádban dolgozó csoportok, ami gyors vírusterjedést okozhatnak. Ebben a szakmában nem működik a HOME OFFICE a termelésben és az építőanyag-kereskedés java része nincs felkészülve az online kereskedésre. A kontakt kapcsolatok nagy száma a jellemző. A munkábajárás korlátozásának, illetve egy-egy beteg diagnosztizálásának tömeges létszámkiesés a következménye az építésgazdaság területén. A vállalkozások termelési kiesésekre, lassulásra, határidő módosításokra, helyenként a kivitelezések leállítására számítanak.

Mindez komoly likviditási gondokat, és foglalkoztatási nehézségeket fog okozni. Az ágazatban, összességében a vállalkozások  önerőből , munkavégzés nélkül, bevételek nélkül, másfél-két hónaptól tovább nem tudják a foglalkoztatást változatlan mértékben fenntartani, finanszírozni. A mikró- és kisvállalkozásoknál ez az időszak összességében még rövidebb.  A mikró- és kisvállalkozások nagy többségének a vészhelyzet kezelésére nincs stratégiája. Kormányzati beavatkozás nélkül sok építőipari, tervező és lebonyolító vállalkozás komoly bajba kerül. Kiemelten fontosnak tartjuk a kormányzati támogatásban részesülő építési vállalkozási körök megfelelő tájékoztatását arra is tekintettel, hogy az építőipari mikró- és kisvállalkozások nagy többsége nem a Magyar Közlönyből tájékozódik. Összehangolt tájékoztatásban az ÉVOSZ is feladatot vállal.

Az építőiparban 1-2 hónap teljesítéscsökkenést, termeléskiesést éven belül nem lehet behozni. A koronavírus járványnak az építőipar területén egy éven túl nyúló hatásai lesznek.

Jelenleg érzékelhető az új szerződéskötések előkészítésének lassulása. Mind a megrendelői, mind pedig a kivitelezői oldalon fokozódik a kapacitás biztosíthatósága körüli bizonytalanság. Különösen jellemző ez az épületépítések területén.

Kivétel ezek közül az egészségügyi intézmények kérése, amit természetesen a szakma kiemelten figyel és átcsoportosításokkal is azonnal áll a megrendelők rendelkezésére.

A vállalkozói szerződésekhez képest kialakuló új helyzetből adódó nehézségeket alapvetően a megrendelő és a kivitelezők kell hogy viseljék. Persze tudni kell, hogy a megrendelések 60%-át 2020. évben az állam, a háttérintézményei és az önkormányzatok adják. A későbbiekben szerződésmódosításokra lesz szükség!

Az építőiparban összességében a munkaadók és munkavállalók is dolgozni szeretnének, ezért rendkívüli jelentősége van a járványhelyzettel arányos kormányzati intézkedésnek. A munkábajárás országon belüli esetleges területi korlátozása számos helyen ellehetetlenítené az építőipart. Különösen igaz ez, Budapest és agglomerációs övezetében, hiszen ebben a régióban jelentős vidéki építőipari kapacitás dolgozik, napi – heti ingázással biztosítva a szükséges munkaerőt.

A változó helyzetnek megfelelően történő intézkedésekről folyamatosan jogi iránymutatást várnak a vállalkozások, különös tekintettel a foglalkoztatás területén, a minimumok megfogalmazását és elrendelését a teendőkre, ha a dolgozó  a vírus miatt nem tudja/akarja felvenni a munkát.

Amennyiben napi munkavégzés nélkül is fizet munkajövedelmet a munkaadó, javasoljuk ennek az építőiparon belül is szélesebb körben a vállalkozási formától és szervezeti nagyságrendtől függetlenül a járulékos közterheket elengedni.

A kialakult járványhelyzetre tekintettel javasoljuk hogy az ITM munkavédelmi, munkaegészségügyi éves ellenőrzési programját halassza későbbre, illessze be a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos iránymutatásait és ne ad-hoc jellegű helyszíni ellenőrzéseket végezzen. Az ellenőrzéseket célirányosan előzetesen hirdesse meg.

Jelenleg, felelősségteljesen ennyit  tudunk közölni.

A fentieket figyelembe véve került összeállításra az ÉVOSZ első építésgazdasági tíz pontból álló javaslatcsomagja, amit többek között Boros Anita államtitkár asszonyhoz is eljuttattunk.