1. Kivitelezői felelősségbiztosítások:

Általános szabály a Polgári törvénykönyvben, hogy A felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben megállapított módon és mértékben mentesítse őt olyan kár megtérítése, illetve sérelemdíj megfizetése alól, amelyre jogszabály értelmében köteles.

A felelősségbiztosítás akkor téríthet, ha a kivitelező a kár okozásáért felelős (szakmai műhiba)! A koronavírus egy világjárvány, mely rendkívüli állapotokat eredményezett, ezért a felelősségbiztosítás biztosítottja nem felelős, így a biztosításnak közvetlen, a járvánnyal összefüggő térítési relevanciája nincs.

FONTOS! A kivitelezési munkák a koronavírus járvány elleni küzdelem miatt félbeszakadhatnak, elhúzódhatnak!

A felelősségbiztosítási szerződéseket folyamatos díjfizetéssel hatályban kell tartani, különben a később elkészülő munkákra nincs folyamatos biztosítási védelem!

Egy időközben megszüntetett biztosítási szerződés könnyen azt eredményezi, hogy pont a rendkívüli helyzet miatt csúszó kivitelezési szakaszban már nem lesz a kivitelezőnek biztosítási védelme, így saját forrásból kell finanszíroznia a kár megtérítését!

Ptk. 6:452 §-ban rögzített közlési és változás bejelentési kötelezettség:

Felelősségbiztosítás kapcsán a legfontosabb bejelentési kötelezettségek:

 • Éves árbevétel
 • Pontos tevékenység (kivitelezés, tervezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr, felelős műszaki vezetés, beruházás lebonyolítás…)
 • Komolyabb, nagyobb volumenű projekt munkák esetén a projektleírás a megfelelő biztosítási fedezet érdekében

2. C.A.R., All Risks építés szerelés biztosítások:

1. Projekt alapú szerződések:

A projekt alapú szerződéseknél vizsgáljuk felül, hogy a koronavírus miatti rendkívüli helyzet nem eredményez-e határidő módosulást a kivitelezésben! Ha igen, egyeztessük a biztosító társasággal a projekt megvalósulásának új dátumait és gondoljunk a kiterjesztett bejelentési időszak, utófedezet meghosszabbítására is.

2. Keretszerződések:

Amennyiben bármilyen korlátozást tartalmaz a keretszerződés az egyes projektek időtartamára, azokat feltétlen vizsgáljuk felül. Sok esetben a biztosító társaságok, a rendkívüli helyzetre tekintettel, automatikusan hosszabbítanak.

Vizsgáljuk meg, hogy milyen időtartamok szerepelnek a fedezetigazolásokon, ha szükséges módosíttassuk a biztosító társasággal.

3. Közös szabályok:

Nagyon figyeljünk oda az állagmegóvásra, mely egy leállt projekt esetén is fontos kötelezettség! Minden szükséges és elvárható biztonsági intézkedést meg kell tenni (stabil állapotba hozott szerkezet, vízelvezetés stb.). Gondoskodni kell a biztosított egyéb vagyontárgyak, építőgépek, építési segédszerkezetek biztonságba helyezéséről.

Mindaddig gondoskodjunk az élő erős őrzésről, amire erre a hatályos jogi környezet lehetőséget ad.

3. Vagyonbiztosítások, irodák, lakások, telephelyek biztosítása:

A bizonytalan helyzetben a biztosítások fenntartása a legfontosabb döntések egyike.

Amennyiben egy vagyontárgy, lakás, iroda, ingatlan, telephely biztosítási védelme, jól prosperáló gazdasági környezet esetén fontos, akkor válsághelyzetben, bizonytalan környezetben még fontosabb!

Életünk munkáját jelentő ingatlanok megrongálódása, megsemmisülése, egy gazdasági recesszió által érintett időszakban, teljes egzisztenciális csődhelyzetet eredményezhet! Nem beszélve azon vagyontárgyakról, melyek hitellel terheltek, és egy totálkár esetén azonnal ki kell fizetni a bank részére a fennálló tartozást, hiszen megszűnik a bank fedezete!

Ajánlott teendők a vagyonbiztosítások vonatkozásában:

 • Ellenőrizzük le a biztosítási összegeket! Helyes az ingatlan értéke? Pontosak az ingóság értékek? Pontos a biztosított m2 adat?
 • Ellenőrizzük le az ingatlan használati módját! Lakott vagy üresen áll? Bérbe adott vagy saját használatban van? Iroda vagy lakás? Építés vagy felújítás alatt áll?

Nagyon fontos, hogy aktualizáljuk a biztosítási szerződést! Ha módosítás, változás áll be, azt vezettessük át a szerződésen.

4. Személybiztosítások:

Életet, egészséget fenyegető válsághelyzetben nagyon hangsúlyosan kerül előtérbe a személybiztosítások kérdése! Ezekre a szerződésekre akkor van igazán szükség, amikor a legnehezebb élethelyzetek állnak elő és a legkiszolgáltatottabb helyzetbe kerülünk.

A koronavírus által okozott válsághelyzetben drasztikusan megnőtt a személybiztosítások utáni érdeklődés Európa szerte.

Ajánlott áttekinteni:

 • Rendelkezünk-e kockázati életbiztosítással? Ha igen, milyen biztosítási összegre kötöttük?
 • Rendelkezünk-e befektetési egységhez kötött, ún. unit-linked típusú életbiztosítással? Milyen befektetési alapban van a megtakarítás? Szükséges-e módosítani? A válsághelyzetben feltétlen át kell tekinteni a befektetési portfóliót!
 • Rendelkezünk-e balesetbiztosítással? Egy esetleges baleset most még nagyobb terhet és egzisztenciális kiszolgáltatottságot jelenthet! Nagyon fontos a megfelelő összeggel megválasztott balesetbiztosítás, mely pótolni tudja a kieső jövedelmet!
 • Rendelkezünk-e magán egészségbiztosítással? A magán egészségbiztosítással teljes körű ellátás szervezést és magán egészségügyi szolgáltatókat, magánrendelőket vehetünk igénybe! Ha rendelkezünk ilyen biztosítással, érdeklődjünk, hogy mely szolgáltatók és hogyan módosították a nyitvatartásukat!

Összefoglaló javaslatok:

 • Tartsuk fenn a biztosítási szerződéseinket, hiszen ez jelent biztonságot egy bizonytalan helyzetben.
 • Legyenek mindig aktuális adatok a szerződésben! Sok esetben egy átvilágítást követően a biztosítási díj is csökken (magasabb önrészek).
 • Éves díjfizetés, tartamkedvezmények mind-mind csökkentik a biztosítási díjakat.