A koronavírus építőiparra gyakorolt e heti hatását a következőkben foglaljuk össze.

A generálkivitelezők jelzései szerint egyre több alvállalkozó (mikró- és kisvállalkozás) függeszti fel a munkát. Különösen jellemző ez Budapest és agglomerációs övezetében, ahol sok vállalkozás napi és heti ingázással hozza munkavállalóit a feladat elvégzéséhez.

Személyes egyeztető megbeszélések maradnak el, körülményessé váltak a  koordinációs feladatok ellátása, a kisebb vállalkozások többsége  a megfelelő informatikai eszközökkel nem rendelkezik.

Lelassult a teljesítésigazolások kiadása és a számlabefogadások. Ez egyaránt jellemző az állami, az önkormányzati és a magánmegrendelői körökben végzett munkáknál. Rohamosan romlott az utóbbi héten a vállalkozások likviditási helyzete, a végzendő munkák előfinanszírozási képessége a közepes, mikró és kisvállalkozói körben.

Ezek a tapasztalásaink még inkább megerősítik az ÉVOSZ korábbi javaslatát, miszerint indokolt az állami és önkormányzati szerződéseknél az  öt munkanapon belüli számlakifizetés az Államkincstár, a megrendelő részéről.

Az új projektek előkészítése lelassult,  egyre kevesebb új szerződés köttetik. Megerősödött bennünk annak veszélye, hogy az ágazat rendelésállománya, kormányzati intézkedések nélkül zuhanásszerűen csökkenhet. Ezért újra a szíves figyelmükbe ajánljuk azon, korábbi javaslatunkat, ami az állami/önkormányzati építési-beruházási, előrehozott megrendelői csomag összeállítására irányul.

A külföldi munkaerő jelentős részben hazautazott (ukrán, szerb), a külföldön munkát vállalt magyar szakmunkások, mérnökök egy része hazatért.  A hazatérő munkások töredéke jelentkezik csak egyenlőre itthoni cégeknél munkavégzésre. Ezen a héten „fizetési nap” is volt, ami rendben lezajlott. Ugyanakkor az is igaz, hogy mikró- és kisvállalkozói körben megjelent a munkaerő elbocsátás, április hónapra nem kötelezték el magukat és elkezdődött a munkaerő elbocsájtása. A következő napok döntik el hogy ezek az elbocsátott kollégák más cégeknél vállalnak-e munkát. Felfokozott türelmetlenséggel várja mindenki a jövő hét elején várható kormányzati intézkedések bejelentését.

Egyre több vállalkozásnál jelentkeznek finanszírozási nehézségek. A folyamatban lévő munkák időarányos teljesítését az állami és önkormányzati munkáknál valamint a támogatásban részesült valamennyi kedvezményezettnek végzett munkánál nagyban segítené, ha a támogatási előleg 25%-ról 50%-ra emelkedne az építési beruházások esetében. A támogatási összegekkel való elszámolhatóság határidőnek a megnyújtása kedvezőbb lehetőséget teremtene a lelassuló teljesítés miatti szerződésmódosításhoz is.

Korábban is jeleztük, hogy az import termékek a Ft/EURO árfolyam változása miatt nehéz helyzetet teremtenek, mert a plusz költségek nem férnek bele a vállalási árba. Az építőanyag-kereskedések  a beszerzési többletköltségüket egy az egyben a vevőre hárítják, a kivitelezők pedig nem tudják érvényesíteni az árukban. Az állami és önkormányzati (közösségi ), illetve a támogatással megvalósuló  megrendelések-szerződések esetében javasoljuk, hogy a 2020. március 31-ig megkötött támogatási és vállalkozási szerződéseknél az import termékek elszámolása a számlával igazolt beszerzés időpontjában fennálló árfolyamon történhessen.

Az  építőipar kapacitásbővítését, hatékonyságnövelését szolgáló ez évi 6 milliárd Ft támogatási pályázat kiírásánál  kerüljön hangsúlyos szempontként, vállalásként beemelésre a munkaerő megtartását, bővítését célzó szempontrendszer.