HETI ÖSSZEFOGLALÓ

 a koronavírus járvány építőiparra gyakorolt hatásáról, aktuális javaslatok az ágazat teljesítő képességének megtartása érdekében

(2020. év. 20. hét)

A járvánnyal összefüggő, vírusos megbetegedések az építőiparban továbbra sincsenek. A 20. hét is úgy telt el, hogy COVID-19 vírusos megbetegedések a tervezői, kivitelezési, mérnöki lebonyolítói munkát nem akadályozták.

Az építőipar teljesítőképessége továbbra is adott. A mikró- és kisvállalkozói körben a tervezés és kivitelezés területén egyaránt megjelentek kihasználatlan kapacitások.

Határidő csúszásokat a járványhelyzet jellemzően továbbra is az épületépítéseknél, a lakásépítéseknél okoz. A csökkenő rendelésállomány lehetővé teszi a csúszásban lévő kivitelezések felgyorsítását.

Az ÉVOSZ becslése szerint az építőipar 2020. január 1. – május 15. közötti teljesítménye 5%-kal maradhat el a 2019. év hasonló időszakához viszonyítva. 2020. I. negyedévben a múlt év hasonló időszakával megegyező mértékben teljesített az ágazat. A termelés csökkenése március közepétől jelentős mértékben a járványhelyzetnek köszönhető.

Egy részét a csökkenésnek azonban már a múlt év végi rendelésállomány csökkenése is előre jelezte.

Ahhoz, hogy az építőipar továbbra is húzó ágazat maradhasson, a tervezői, kivitelezési kapacitás rendelkezésre áll és a háttéripari, beszállítói adottságok is megvannak.

Május közepén a legnagyobb gondot az új projektek előkészítésének csökkenése, a szerződésállomány markáns csökkenése okozza.

Az építési-beruházási célú közbeszerzéseknél tovább csökkent az eljárások száma, ami a kisebb értékű ajánlatkérések drasztikus csökkenésével járt együtt. Ez a mikró- és kisvállalkozók ajánlatadási lehetőségét és munkavállalását szűkíti. A múlt évhez képest legnagyobb mértékben a települési önkormányzatok építési-beruházási, karbantartási ajánlatkérései, megrendelései hiányoznak

A magánmegrendelői körben az ország egész területén vannak előkészített projektek, amit továbbra sem indítanak el. Mindezek eredményeként az ágazat rendelésállománya a 20. héten tovább csökkent. A múlt év azonos időszakához mérten május elején mintegy 19-20%-kal lehet kisebb a rendelésállomány volumene. A megrendelői elbizonytalanodás továbbra is egyaránt jelen van az állami, önkormányzati, lakossági és a magán megrendelőknél. A kijárási korlátozás feloldásától a megrendelői egyeztetések felgyorsulását és új szerződések megkötését remélik a vállalkozások.

A munkaellátottság csökkenésével tovább romlott a vállalkozások likviditási helyzete.

Az állami és önkormányzati megrendelésekre végzett munkáknál növekvő nehézségeket okoz a teljesítések leigazoltatása, a befogadott számlák határidőn túli kifizetése.

A vállalkozások jelentős része pénzügyi tartalékainak felhasználásával a hónap végéig tudja változatlan szinten finanszírozni a tevékenységét. Június hónaptól várhatóan a csökkent rendelésállományhoz kell igazítani a kapacitásokat, ami nagyobb mértékű létszámleépítést is eredményezhet.

A 20. héten tovább növekedett az építőiparon belüli álláskeresők száma. Egyelőre minden munkahelyét elvesztő kolléga más vállalkozásnál továbbra is munkát talál. Május közepén még a járványhelyzet előtti létszámot, mintegy 335 000 főt foglalkoztatja az építőipar.

2020. év elejétől az építőipari cégek 5–8 % közötti anyagár emelkedést tapasztaltak. Az utóbbi három hétre nem volt jellemző a belföldi anyagok árának további emelkedése. Saját kivitelezési áraikat átlagosan 9%-kal emelték az év első négy hónapjában.

Ettől lényegesen magasabb árnövekedés van az import termékeknél, ami elsődlegesen a Ft/EURO árfolyam változásából fakad. Az árfolyam jelentős változásából adódó plusz költségek továbbra sem férnek bele a szerződésben vállalt árakba.  Emiatt szükségessé váló szerződés módosításoknál a vállalkozások számítanak a megrendelői pozitív hozzáállásra.

Az új lakások építési piacát elsődlegesen a visszatért 27%-os ÁFA töri meg, a járványhelyzet pedig a 20. héten is tovább rontott a helyzeten. Drasztikusan lecsökkent a március – május hónapban indított, kivitelezésbe vett új lakóingatlanok száma. A kistelepüléseken január 1-jétől igényelhető maximum 5 millió Ft nagyságú ÁFA visszatérítés lehetőségét a járványhelyzet a mai napig blokkolja. A kivitelezők eddig jellemzően nem találkoztak visszaigénylésre bankokkal leszerződött megrendelőkkel.

A kijárási korlátozás megszűnésével elsősorban a lakásfelújítások, karbantartási munkák növekedésével lehet számolni.

Az ÉVOSZ fontosnak tartja a mielőbbi döntést az iskolák, óvodák 2019/2020 tanévi végleges bezárásáról újraindításáról. Amennyiben az oktatási intézmények ebben a tanévben már nem fogadnak diákokat, a nyári felújítási, karbantartási munkákat az óvodákban és oktatási létesítményekben már június hónapban meg lehetne kezdeni.

A tervezők és kivitelezők munkát remélnek a Kormány azon makrogazdasági intézkedéseitől, amivel a beruházásokat támogatja, beruházási megtakarításokra, beruházások indítására ösztönzik a gazdaság szereplőit. Ezen beruházások jelentős része építési feladatokkal jár együtt. Az adózás előtti eredmény fejlesztési célú adómentes felhasználása és a beruházási pályázatok gyors lebonyolítása megrendelést hozhat az építésgazdaság számára. Ezen beruházások előkészítése azonban hónapokat vehet igénybe, miközben az állami, önkormányzati megrendelések további csökkenése közepette az építőipar megtorpan.

Az állam keresletkiegyenlítő szerepére május-június hónaptól van a legnagyobb szükség.