HETI ÖSSZEFOGLALÓ

 a koronavírus járvány építőiparra gyakorolt hatásáról, aktuális javaslatok az ágazat teljesítő képességének megtartása érdekében

(2020. év. 21. hét)

A járvánnyal összefüggő, vírusos megbetegedések az építőiparban május második felében sem történtek. A kijárási korlátozás megszüntetése megbetegedéseket nem eredményezett. A 21. hét is úgy telt el, hogy COVID-19 vírusos megbetegedések a tervezői, kivitelezési, mérnöki lebonyolítói munkát nem akadályozták.

Az építőipar teljesítőképessége továbbra is adott. Az építőipar múlt évi kapacitás bővülése és hatékonyság javulása eredményeként 2020. évben 4.500 – 5.000 milliárd forint közötti nagyságrendben tudna teljesíteni folyamatos megrendelés mellett. Ahhoz, hogy az építőipar továbbra is húzó ágazat maradhasson, a tervezői, kivitelezési kapacitás rendelkezésre áll és a háttéripari, beszállítói adottságok is megvannak.

Határidő csúszásokat a járványhelyzet jellemzően továbbra is az épületépítéseknél, a lakásépítéseknél okoz. A csökkenő rendelésállomány lehetővé teszi a csúszásban lévő kivitelezések folyamatos gyorsítását.

2020. I. negyedévben a múlt év hasonló időszakával megegyező mértékben teljesített az ágazat. A termelés csökkenése március közepétől jelentős mértékben a járványhelyzetnek köszönhető. Egy részét a csökkenésnek azonban már a múlt év végi rendelésállomány csökkenése is előre jelezte. Az ÉVOSZ számításai szerint az építőipar 2020. január 1.–május 31. közötti teljesítménye 6%-kal maradhat el 2019. év hasonló időszakához viszonyítva.

Május végéhez közeledve a legnagyobb gondot az új projektek előkészítésének lelassulása, új szerződések megkötésének csökkenése okozza.

2020. év első öt hónapjában legnagyobb mértékben a települési önkormányzatok építési-beruházási, karbantartási ajánlatkérései, megrendelései csökkentek, mind értéküket, mind pedig számosságukat tekintve.

A magánmegrendelői körben az ország egész területén vannak előkészített projektek, amit továbbra sem indítanak el. Mindezek eredményeként az ágazat rendelésállománya a 21. héten tovább csökkent. A múlt év azonos időszakához mérten május végén közel 20%-kal lehet kisebb a rendelésállomány volumene. A megrendelői elbizonytalanodás továbbra is egyaránt jelen van az állami, önkormányzati, lakossági és a magán megrendelőknél. A kijárási korlátozás feloldásától a megrendelői egyeztetések felgyorsulását és új szerződések megkötését remélik a vállalkozások.

A munkaellátottság csökkenésével és a gyakorivá vált késedelmes fizetések miatt tovább romlott a vállalkozások likviditási helyzete. A késedelmes fizetések megszaporodása gerjeszti a lánctartozást az építésgazdaságban. Az ÉVOSZ által megkérdezett vállalkozások összességében azt jelzik, hogy számláik értékének 20–25%-a nincs időre kifizetve és követelésük 6–7%-a tartósan vita tárgyát képezi. Amennyiben ez a helyzet továbbra is fennmarad, az ÉVOSZ számításai szerint ez év végén a lánctartozásban lévő összeg az építőiparban elérheti a 250–280 milliárd forintot.

Az állami és önkormányzati megrendelésekre végzett munkáknál is növekvő nehézségeket okoz a teljesítések leigazoltatása, a befogadott számlák határidőn túli kifizetése. Az ÉVOSZ tovább szorgalmazza az Államkincstár részéről történő gyorsított kifizetéseket.

Június hónaptól várhatóan a tervező és kivitelező cégek egyre nagyobb részének kell a csökkent rendelésállományhoz igazítania a kapacitásokat, ami nagyobb mértékű létszám-leépítést is eredményezhet.

A 21. héten tovább növekedett az építőiparon belüli álláskeresők száma. A betanított munkások, szakmunkások és mérnökök más vállalkozásoknál továbbra is munkát találnak. A segédmunkások iránti igény csökken elsősorban.

2020. év. I. negyedévben az építőipari cégek 5–8% közötti anyagár emelkedést tapasztaltak. Április és május hónapokra nem jellemző a belföldi anyagok árának további emelkedése. Saját kivitelezési áraikat átlagosan 9%-kal emelték az év első négy hónapjában, május hónapban pedig megállt az építőipari szolgáltatások árának emelkedése.

Ettől lényegesen magasabb árnövekedés volt és fent is maradt az import termékeknél, ami elsődlegesen a Ft/EURO árfolyam változásából fakad. Az árfolyam jelentős változásából adódó plusz költségek továbbra sem férnek bele a szerződésben vállalt árakba, szerződésmódosításokra van szükség.

A lakásépítés piacán ez évben drasztikusan lecsökkent az újonnan indított, kivitelezésbe vett lakóingatlanok száma. A kistelepüléseken január 1-jétől igényelhető maximum 5 millió forint nagyságú ÁFA visszatérítés lehetőségét a járványhelyzet a mai napig blokkolja. A lakossági megrendelői bizonytalanságot oldja a kijárási korlátozás megszűnése. Mindezekkel együtt a lakásépítő cégek az új lakásépítés rövid távon belüli, évközi élénkülésére nem számítanak.

A kijárási korlátozás megszűnésével elsősorban a lakásfelújítások, karbantartási munkák növekedésével lehet számolni.

Az ÉVOSZ fontosnak tartja, hogy megszületett a döntés az iskolai tanítás 2019/2020 tanévi távoktatásban történő befejezéséről. Mivel az oktatási intézmények ebben a tanévben már nem fogadnak diákokat, a nyári felújítási, karbantartási munkákat azonnal, május végétől meg lehet kezdeni.

A Kormány gazdaságvédelmi akciótervében az építőipar is kiemelt ágazatként van megjelölve.

Az építőipar számára meghatározó, hogy a munkája iránti megrendelések ne zuhanjanak le és a járványhelyzet közepette is minőségben, hatékonyságban szintet tudjon lépni!

Ezt a két meghatározó szempontot szem előtt tartva tett az ÉVOSZ ajánlást a vállalkozások felé a járványhelyzet kezelésére, üzleti kockázataik mérsékléséhez és tesz hétről hétre javaslatokat a Kormányzat számára intézkedések megtételéhez.

Az építőipar kiemelt ágazati kezelése gyors intézkedésekkel, hatásukban rövid távon is eredményt hozó kormányzati rásegítéssel lehet sikeres. Ennek keretében javasoljuk:

  • a megvalósításra tervezett létesítmények előkészítésének felgyorsítását. Építési- beruházási feladatok nevesítését, gyorsított eljárásban való terveztetését és mérnöki lebonyolításba való kiadását. Ez azonnal munkát tud biztosítani a tervező és mérnöki szolgáltató vállalkozásoknak.
  • Nyári iskolai rekonstrukciós pályázati program elindítása, épületenergetikai szempontú elvárásokkal. Ez, elsődlegesen a mikró- és kisvállalkozások munkaellátottságát segítené.
  • A 2020. évre tervezett építőipari hatékonyság-növelést szolgáló beruházási pályázat gyors kiírása. A munkahelyek megtartását, hatékonyság növelést, digitalizációt, automatizálást szolgáló szempontokkal megerősített ágazati sajátosságokat figyelembe vevő támogatás.
  • Az építőipari gyakorlati képzést és felnőttképzést együttesen szolgáló építőipari képzőközpontok létrehozásának anyagi és szervezési támogatása. Az elaprózott, elavult intézményi háttér helyett a centralizáltabb, jól felszerelt képző központok irányába való elmozdulás szükséges.
  • Építőipari erőforrás klaszterek létrehozásának ösztönzése, támogatása.
  • Az ÉVOSZ szakmai közreműködésének további befogadása aktuális témákban. Súlyponti problémák megfogalmazásában és megoldási javaslatok kidolgozásában ilyen terület lehet: a költségtervezés, költségek kézben tartása; a lakás szavatosság szakmai kezelése; épületenergetikai ajánlások kidolgozása; az építőipari szakmunkások, mérnökök hazahívó programja; a külföldi munkavállalással szembeni itthon marasztaló program.
  • A hazai háttéripar, építőanyag-ipari kapacitások bővítése és modernizálása. Minél komplexebb, gyorsan beépíthető termékek gyártása.