A tradicionális falépcsők építési szabályainak áttekintésére az ÉVOSZ az Erasmus program keretében 2022. június 19. és 25. között egyhetes németországi szakmai továbbképzést szervezett. Mivel a lépcsőépítés Németországban nem az asztalos, hanem az ács szakma részét képezi, ezért a projektet a Württembergi Ács Szövetség Biberachi Képzőközpontjában valósítottuk meg.

Az ország különböző építőipari szakiskolájából érkező tanárok és gyakorlati oktatók tanműhely-gyakorlat keretében tanulmányozták a falépcsőépítés és -tervezés német szabályait és előírásait. Megterveztek egy lépcsőt, M=1:1 arányban felszerkesztették annak felülnézetét és csomóponti megoldásait, az induló és érkező fokokat, a gyámolítás és befogatás szerkezeti elemeit. A szükséges keresztmetszetnek megfelelő méretű fagerendát tömbösítették, majd pedig korszerű famegmunkáló gépek segítségével készítették el az általuk megtervezett lépcsőelemet. A feladatokat két oktató irányításával négy-öt fős csoportokban végezték el.

 

Az egyik délelőtt ellátogattak a Wiehl GmbH lépcsőgyártó ütemébe és bemutatótermébe, ahol a tervezőcsoport vezetője egy komplett falépcső számítástechnikával segített megtervezését is bemutatta. Ezt követően vezetéssel megtekintették a gyártósorokat működés közben is. A gyárban hetente 40-50 hagyományos falépcsőt készítenek.

 

A szakmai továbbképzés keretében a résztvevők meglátogatták a képzőközpont tanműhelyeit és oktatótermeit, a tanulók elhelyezését szolgáló kollégiumot és menzát. Mivel a tangyakorlati foglalkozások ideje alatt nincs elméleti oktatás, ezért a délutáni és esti szabadidő hasznos eltöltésének biztosítására számos lehetőség, edzőterem, biliárdasztalok, bowling pálya stb. áll a tanulók rendelkezésére. A gyakorlatot vezető oktató vezetésével a résztvevők az épület udvarán álló üveg építményben kialakított ács múzeumot is megtekintették. 

A program keretében egyúttal az építőipari szakmák, ezen belül az ács asztalos szakmák oktatásának németországi gyakorlatával, a képzőközpont napi életével, és az ott folyó magas színvonalú munka feltételrendszerével is megismerkedhettek.

 

Budapest, 2022. július 2.

 

Pete Zoltán 
ügyv. ig. helyettes