Az ÉVOSZ egyik fontos célkitűzése az építőipari szakmai képzés színvonalnövelésének elősegítése. Ennek érdekében a Szövetség harminc éve számos szakképzést támogató továbbképző programot valósított meg. Legutóbb az ErasmusPro Program keretében fiatal végzős szakmunkások (ács, kőműves, asztalos és burkoló) kaptak lehetőséget, hogy szeptembertől a francia Les Compagnons Du Devoir szakképző intézményben fejlesszék tovább szakmai tudásukat. Az ÉVOSZ és a Les Compagnons de Devoir együttműködésében eddig 145 végzős - kőműves, ács, asztalos, tetőfedő, kőfaragó és szárazépítő - szakmunkás vett részt valamilyen továbbképzésen.

Az ÉVOSZ továbbképző projektjeit három fő célcsoport számára szervezi. Az ország különböző építőipari szakképző intézményeiben dolgozó építőipari szaktanárok, iskolai és munkahelyi gyakorlati oktatók számára németországi és ausztriai gyakorlati továbbképzéseket, szakképzési szakértők számára különböző szakmai tanulmányutakat, végzős szakmunkástanulók számára pedig hosszú távú, egy- illetve féléves külföldi továbbképzésre, szakmai gyakorlatra biztosít lehetőséget. A megszerzett tapasztalatok, az elsajátított új szakmai ismeretek ezáltal nemcsak egy, hanem az ország különböző régiójában működő szakképző intézményekben hasznosulnak.

A Les Compagnons de Devoir egy párizsi központú, a francia állami szakképzőrendszerrel párhuzamosan működő, országos hálózattal rendelkező szakképző intézmény, amely Franciaországban több mint száz Compagnon Házat működtet. A Compagnon oktatási elvének alappilléreit a szakmai oktatás, emberformálás és értékteremtés jelenti, mesterképzésük alapja pedig az utazás, azaz a mesterlegények négy - öt évig tartó szervezett vándorlásának biztosítása. A Házak az ott tanuló fiatalok számára szállást és ellátást biztosítanak, a szakmai oktatáshoz jól felszerelt oktató-és rajztermekkel, valamint tanműhelyekkel is rendelkeznek.

 

   

    

   

A szakmunkástanulók két év alatt sajátítják el a szakma alapfogásait. Ezalatt szakmájuk szerint egy-egy vállalkozásnál dolgoznak tanulói munkaszerződéssel, esténként pedig a Compagnon Házakban képzik magukat tovább. A hathetes munkahelyi gyakorlatokat héthetes stage-ok (szervezett elméleti és gyakorlati képzés nagyobb Compagnon Házakban) váltják.

A Compagnon Házban folyó szakmai képzés az ott élő azonos szakmájú fiatalok szakmai közösségében (korporáció) valósul meg, amelynek a vezetője maga is egy, már a mesterképzés magasabb szintjén járó fiatal szakmunkás. A fiatalok munkáját a szakmai közösség tagjai folyamatosan figyelemmel kísérik és kiértékelik, valamint folyamatos kapcsolatot tartanak a fiatalokat foglalkoztató vállalkozókkal is.

A végzett szakmunkások egy adoptációs vizsga teljesítését követően csatlakozhatnak a Compagnon mesterképző programjához, az ún. "Tour de France" vándormozgalomhoz, mely keretében további három-négy éven át munkájuk mellett, évente két alkalommal az ország különböző régióiban lévő Compagnon Házban folytathatják továbbképzésüket. Vándoréveik végére elkészítik mester-művüket és Compagnon, azaz Céh taggá válhatnak. A Compagnons-nál a szakmai tudás megszerzése mellett egyúttal a tanultak továbbadására, a fiatalabbak oktatására is felkészítik a leendő mestereket.

A vállalkozóknál végzett munka, az elméleti és gyakorlati továbbképzés, valamint a Compagnon Házak támogató közössége a résztvevők szakmai ismeretei mellett elhivatottságuk és személyiségük fejlődését is nagymértékben elősegítik. Önállóságuk, nyitottságuk, világlátásuk, kockázatvállalási és kommunikációs készségük erősödik, és a hazaitól eltérő vállalatszervezési tapasztalatokra is szert tesznek. Nem utolsó sorban pedig kommunikációs szinten elsajátítják az általános és szakmai francia nyelvet is.

Az ÉVOSZ számára fontos a tanulni vágyó fiatalok magas szintű szakmai továbbképzésének biztosítása. A többéves városról-városra történő „vándorlás” eredményeként végül 21 ifjú magyar építőipari szakmunkás szerzett Compagnon, azaz mester címet. Közülük két asztalos Budapesten gyakorlati oktatóként adja tovább a Franciaországban megszerzett tudását, két kőfaragó társukkal együtt részt vesznek a magyar fiatalok nemzetközi versenyre történő felkészítésben, illetve szakértőként hazánkat képviselik a nemzetközi versenyek zsűrijében.

 

Budapest, 2022. szeptember 9.