2022. október 12-én szakmai egyeztetésre került sor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, Dr. Deli Gergely és az ÉVOSZ elnöke, Koji László között. Az egyeztetésen részt vett továbbá Dr. Vass Gyula tűzvédelmi ezredes, intézetvezető, egyetemi docens, Nádor András, az ÉVOSZ Tűzvédelmi Tagozatának elnöke, Pete Zoltán ügyvezető igazgatóhelyettes, az ÉVOSZ oktatási szakértője, valamint Závodiné Sánta Melinda a Tűzvédelmi Tagozat titkára.

Az ÉVOSZ fő feladata a magyar építési vállalkozók hazai és nemzetközi érdekképviseletének ellátása, amelynek keretében többek között foglalkozik a felsőoktatási képzés ágazatot érintő fejlesztésével is. Az ÉVOSZ 11 szakterületi tagozattal, köztük Tűzvédelmi Tagozattal is rendelkezik. Az ÉVOSZ elhivatott a magyarországi építésgazdaságot egyre jelentősebben befolyásoló tűzvédelmi tervezői, kivitelezői, üzemeltetői, valamint felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri képzés fejlesztésében, ezzel összefüggésben az önálló felsőfokú tűzvédelmi mérnökképzés (BSc) kiemelt támogatásában.

Jelenleg Magyarországon egyedülállóan az NKE-RTK Katasztrófavédelmi Intézetének szervezésében 2022. szeptemberében indult a nyolcféléves tűzvédelmi mérnöki alapképzés a BMGE Építőmérnöki Kara oktatóinak bevonásával 5 fő nappalis és 27 fő levelezős hallgató részvételével. A képzés szaklétesítését és szakindítását 13, a tűzvédelmi mérnökképzésben érintett szervezet között az ÉVOSZ is támogatta.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az ÉVOSZ közötti együttműködés kiterjedne a duális mérnöki képzési lehetőségek megteremtésére a hallgatók szakmai gyakorlati tevékenységének ÉVOSZ tagszervezetek általi szakmai támogatása a képzési helyszínek biztosításával, nemzetközi jó gyakorlatok és tapasztalatok magyarországi bevezetéséhez történő segítségnyújtásra. Fontos eleme továbbá a tűzvédelmi mérnöki alapképzés szakmai feltételeinek erősítése, többek között hazai és nemzetközi kutatási-fejlesztési projektekben való közös részvétellel, szakdolgozatok és PhD értekezések készítéséhez tagszervezeti infrastrukturális támogatásokkal. Elsődlegesen a mérnökképzés nemzetköziesítésében történő részvétel a külföldi tanulmányok folytatásához, az oktatói és hallgatói mobilitás támogatásához, valamint neves külföldi egyetemek oktatóinak hazai oktatásba történő bevonásához, illetve szakmai gyakorlatokhoz.

Előkészítésre kerül a felsőfokú végzettséggel rendelkező mérnökök tűzvédelmi irányú továbbképzési közös programja is.

 

Budapest, 2022. október 13.