Január 5-én, csütörtökön hivatalosan is hatályba lépett az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/2464 Irányelve (új Vállalati Fenntarthatósági Jelentési Irányelv - CSRD) a 537/2014/EU rendeletnek, a 2004/109/EK irányelvnek, a 2006/43/EK irányelvnek és 2013/34/EU irányelvnek a fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati beszámolás tekintetében történő módosításáról. 

Emlékeztetőül a soron következő tennivalók:

  • A tagállamoknak a CSRD-t 2024 júliusáig át kell ültetniük a nemzeti jogszabályaikba. Nincs sok idejük, mivel a CSRD alkalmazása 2024-től kezdődik azon nagyvállalatok számára, amelyekre már vonatkoznak az EU „régi” jelentési szabályai (NFRD).
  • Az Európai Bizottságnak nyárig még el kell fogadnia a 12 ESRS-t (Európai Fenntarthatósági Jelentési Szabvány, amelyet az EFRAG fejlesztett ki) „felhatalmazáson alapuló jogi aktusként”. Az EFRAG 2022 végén nyújtotta be a szabványtervezetek első csomagját. Az ESRS-t egy hónapig nyilvános konzultációra bocsátják, valószínűleg áprilisban. Az ESRS ezen első csoportját egy második szabványcsomag követi (kötelező szabványok a tőzsdén jegyzett kkv-k számára és önkéntes szabványok a tőzsdén nem jegyzett kkv-k számára), valamint ágazatspecifikus szabványok.
  • A CSRD szerinti jelentéstétel szigorúbb és részletesebb, és más megközelítést igényel. A CSRD értelmében a jelentéstétel nem csak „nyilatkozat” (= vezetői jelentés), hanem „demonstráció”, azaz olyan jelentéstétel, amelynek célja a vállalat környezetre gyakorolt hatásainak mérése, annak magyarázata, hogy összhangban van-e olyan keretekkel, mint a Párizsi Megállapodás, valamint tájékoztatást ad azokról a terveiről, amelyek célja annak biztosítása, hogy üzleti modellje összeegyeztethető legyen a fenntartható gazdaságra való átállással.

Az irányelv magyar nyelven itt érhető el. 

 

 

Forrás: FIEC