Március 17-én az ács szakma elsajátítását szolgáló képzőközpontot adtak át a Veszprém vármegyei Nagyvázsonyban. Az egy év alatt megépült intézmény jelenleg 26 tanulót oktat. Az 563 négyzetméteres képzőközpont 240 millió forintból jött létre, melyből 146 millió forint állami támogatás. Az intézmény alapító igazgatója, Piltman Miklós szavaiból kiderült, az elméleti és gyakorlati képzést is biztosító intézményben fiatalok és felnőttek is elsajátíthatják az építészeti szakma fogásait.

Pölöskei Gáborné, a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára elmondta, a jó szakképzés elengedhetetlen feltétele a közös képzés, mely lehetőséget ad arra, hogy az iskolai oktatás és a gazdálkodó szervezetekkel való együttműködés keretében az elméletet és a gyakorlati ismereteket együtt adják át a tanulóknak. A szakképzés megújult rendszere lehetőséget nyújt arra, hogy ebből az együttműködésből kiváló mesterek szülessenek, akik a mesterségüket hivatásuknak tekintik.

Koji László ÉVOSZ elnök az építőipari szakma nevében gratulált az oktatási központ létrehozásához. Az ÉVOSZ-ban sok érdekképviseleti feladat adódik, ezek között kiemelt a szakképzés. Az építőipari szakmák közül mind a mai napig számos szakma szakember hiánnyal küzd. Ráadásul még azt a társadalmi hiedelmet is el kell oszlatni, hogy az építőiparhoz nem kell tudás. Az építőiparhoz dupla tudás kell – hangsúlyozta Koji László.  A hagyományos építőipari szakmákban, mint pl. az ács mesterség esetében, nem elegendő a modern technológiák ismerete, emellett a szakembernek mind azt a tudást el kell sajátítania, amely szükséges ahhoz, hogy például egy több száz évvel ezelőtt épült vár rekonstrukcióját is – példa erre a Kinizsi vár – meg tudja oldani.

A szakma rájött arra, hogy a jól képzett szakmunkások biztosításához nem maradt más hátra, mint hogy a képzéssel kiemelten kell foglalkozni. A legbölcsebb, legtöbb pénzzel rendelkező állami struktúra sem fogja ezt a problémát megoldani. Jelenleg 148 ezer vállalkozás van az építőiparban, és ezek döntő többsége egyéni-, mikro- és kisvállalkozás. Egy mikrovállalkozás egyedül nem tud innovatív lenni. Sem a tanulókat sem önmagát nem tudja képezni. Fontos, hogy ezek a vállalkozások összefogjanak, és ettől a pillanattól kezdve már nem két lábon, hanem háromlábon áll a szakma – tette hozzá Koji László.

Az építőipar jelenlegi teljesítménye durván 680 milliárd forint. Nem véletlenül húzóágazat. 400 ezer embert foglalkoztat, és ahhoz, hogy ez jól működjön, színvonalas képzésre van szükség a hatékonyság javítása érdekében.

 

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter örvendetesnek nevezte, hogy olyan vállalkozók dolgoznak a térségben, akiknek nem csupán a magánjavak gyarapítása számít, hanem a közjót is szem előtt tartják. Így valósulhatott meg ez a képzőközpont is, mely a jövőt szolgálja. A nemzedékváltás időszakát éljük. Azok a vállalkozások, akik annak idején, amikor a piacgazdaság ismét lehetőség teremtett a cégek alapítására, most arra készülnek, hogy a 30-35 év felhalmozott tudásukat, szakmai tapasztalatukat átadják a felnövekvő nemzedéknek.

 

 

Forrás: Magyar Építéstechnika/MTI