A Szárazépítő Tagozat elnöksége arról határozott, hogy a korábban évente egy alkalommal meghirdetett Szárazépítési Nívódíj Pályázat meghirdetési rendjét módosítja. Az építőipart érintő válság következtében ugyanis a szárazépítési projektek száma is jelentősen visszaesett, és emiatt egy–egy megadott időpontig csak kevés pályamű érkezett be.

Azonban annak érdekében, hogy a kimagasló műszaki színvonalon megvalósított szárazépítési projektek a továbbiakban is részesülhessenek elismerésben, a Tagozat elnökségének határozata értelmében a Szárazépítési Nívódíj Pályázat meghirdetése folyamatos lesz. Ez azt jelenti, hogy amikor egy kivitelező az általa megvalósított projektet Nívódíjra érdemesnek tartja, akkor a mellékelt pályázati kiírás értelmében benyújthatja pályázatát. A bírálóbizottság azt követően egy maghatározott időn belül értékeli a pályaművet. Amennyiben a pályázat a megkívánt minőségi szintet eléri, abban az esetben a pályamű Szárazépítési Nívódíjban részesülhet.

A pályázati kiírás innen letölthető, várjuk a pályázatok beérkezését.