Az EU Erasmus Pro pályázata kiemelten támogatja a szakmunkástanulók hosszú távú, azaz 6 hét és 1 év közötti külföldi szakmai gyakorlatának megvalósítását. A 2023. évi Erasmus pályázaton az ÉVOSZ öt végzős építőipari szakmunkás, két ács és három asztalos franciaországi szakmai továbbképzésnek megvalósításához nyert támogatást.

A fiatalok a gyakorlatuk során egy speciális tanulói munkaszerződéssel egy-egy építési vállalkozónál dolgoznak, és emellett a Les Compagnons de Devoir felnőtt továbbképző programjában tanulnak tovább. Azaz munkanapokon este 8 és 10 óra között a Compagnon Házban elméleti és szakrajz foglalkozásokon, szombatonként pedig tanműhely-gyakorlaton vesznek részt.

A kiutazásuk előtt öthetes intenzív francia nyelvtanfolyamon vettek részt, majd ezt követően utaztak ki mobilitásuk helyszínére. A résztvevőket más-más francia városban lévő Compagnon Házban helyezték el, ahol a szállásuk és ellátásuk biztosítása mellett a Compagnon képzési programjába is bekapcsolódtak. Emellett egy helyi vállalkozónál kaptak munkát.

 

A Tempus által megítélt anyagi támogatás a projekt előkészítéshez, azaz a nyelvi és kulturális felkészítés, a kiutazáshoz, valamint a mobilitás kezdeti időszakában a megélhetési költségekhez biztosít anyagi fedezetet. A tanév további részében a franciaországi keresetük már elegendő forrást biztosít arra, hogy abból a tanulmányi és megélhetési költségeiket maguk is finanszírozni tudják.

Az ÉVOSZ és a Les Compagnons de Devoir együttműködése keretében eddig mintegy százötven fiatal vett rész franciaországi szakmai továbbképzésen. Közülük az egyéves szakmai gyakorlat befejezését követően huszonhatan folytatták tovább tanulmányaikat és tettek mestervizsgát, majd hazatérve tudásukat továbbadva segítették a magyar szakmunkástanulók képzését, valamint a nemzetközi szakmai versenyekre (EuroSkills, WorldSkills) történő felkészülésüket.

 

Pete Zoltán 
ÉVOSZ 
ügyvezető ig. helyettes