Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ), majd az Építő-, Fa- És Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége (ÉFÉDOSZSZ) is felmondta a 2009-ben megkötött építőipari kollektív szerződést. A jogszabályi környezet változása és az építési ágazat szétaprózódása vezetett az kiterjesztett kollektív szerződés megszűnéséhez. A jövőben ajánlás segíti a vállalkozásokat.

Az ÉÁKSZ-t korábban még két munkaadói és két munkavállalói szervezet írta alá. A közzétételt követően hatályba lépett jogszabálymódosítások következtében az ÉÁKSZ tartalma elavulttá, alkalmazhatósága kérdésessé vált. A kialakult jogszabályi környezet sem a munkáltatóknak, sem a munkavállalóknak nem kedvezett, nem volt világos, hogy az ÉÁKSZ rendelkezései a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) adta keretek között mennyiben és milyen tartalommal irányadóak. Ezért az ÉVOSZ, majd ezt követően a munkavállalói oldalon egyedül maradt ÉFÉDOSZSZ is felmondta az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződést. A 2009 decemberében kiterjesztett Építőipari Ágazati Kollektív Szerződést (ÉÁKSZ) 2023. november 29. napjával Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter visszavonta.

A jogszabályi környezet nem tette lehetővég ágazati kollektív szerződés megkötését, de az ÉVOSZ mindvégig elkötelezett volt abban, hogy egy új, mindkét fél részére elfogadható új ajánlás jöjjön létre. A közel két évig zajló tárgyalások eredményeként az ÉVOSZ és az ÉFÉDOSZSZ közös ajánlást ad ki az építési vállalkozásoknak. Ez az ajánlás a vállalkozásoknak egyfajta iránymutatást ad a munkáltatói és a munkavállalói oldal közötti helyi kollektív szerződés megkötéséhez. Az ajánlás az ÉVOSZ honlapján elérhető.

Budapest, 2023. november 30.