Kőműves tanulók gyakorlati készségének fejlesztése

Szerződés száma: NTP-MTTD-15-0100

A kőműves szakmát tanuló fiatalok között viszonylag kevés a szakmáját tudatosan választó, motiválta tanuló. Éppen ezért projektünkben az ország különböző szakiskoláiban tanuló tehetséges és szakmájuk iránt kellő érdeklődéssel rendelkező fiatalok számára kívántunk lehetőséget biztosítani arra, hogy az iskolában tanultakat a kőműves szakma alapját jelentő hagyományos épületszerkezetek, a látszó téglafalazatok kivitelezésre vonatkozó elméleti és gyakorlati kompetenciákkal egészítsék ki.  

 

A tehetséggondozó projektünkben a békéscsabai, budapesti, kecskeméti, pécsi, székesfehér-vári és zalaegerszegi építőipari szakiskolából összesen tizennyolc kőműves tanuló vett részt. A projekt keretében négy alkalommal kétnapos, valamint egy egynapos elmélet és gyakorlati foglalkozást tartottunk. Zárásként a projekt során tanultak mérésre egy háromnapos versenyt szerveztünk, amely a Construma Építőipari Szakkiállításon került megrendezésre.

 

Projektünkben a kőműves szakma alapjait magában foglaló látszó téglafalazatok készítésére helyeztük a hangsúlyt, mivel ez a terület ad lehetőséget a logikus gondolkodást, kreativitást és különleges kézügyességet igénylő szakmai ismeretek és kivitelezési gyakorlat, valamint a pontosság, a munkaszervezés, a kellő eszközhasználat, a technikai tudás és az ezekhez tartozó komplex szemlélet elsajátítására.

 

Az első foglalkozáson a jelentkezők tudását mértük fele. A projekt második szakaszában nehézségi szint és összetettség szempontjából olyan feladatokat készítettek el, amelyek a haladás kitűzött ütemének megfelelő fokozatossággal, rendszerszerűen és teljes körűen pótolták a tudásukban fellelhető hiányokat. A tanműhelygyakorlatok mellett a szakrajz foglalkozás keretében az egyes épületszerkezeti elemek, és a hiányzó méreteknek a kiszerkesztését gyakorolták be. A Wienerberger Zrt. és a Knauf Kft. alkalmazás-technikusai a fugázási és a vakolási technikákról tartottak prezentációt, és gyakorlati foglalkozást. Az elméleti és gyakorlati foglalkozásoknak a budapesti Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola Öv utcai gyakorlóbázisa adott helyet.

 

Ezt követően a résztvevők egy háromnapos verseny keretében egyénileg egy komplex feladatot készítettek el, amely lehetőséget biztosított a látszó téglafalazatok építéshez szükséges előkészítési, szerkesztési, ütemezési és megvalósítási ismereteik mérésére, és a projekt eredményeként elsajátított új kompetenciák azonosítására. A versenynek a Construma Építőipari Szakkiállítás keretében került megrendezése, lehetőséget adva ezáltal a projekt eredményeinek széles körben történő bemutatására, valamint a kőműves szakma népszerűsítésére is. A feladat elkészítésre 15 munkaóra állt rendelkezésükre. Az elkészült munkákat előre megadott értékelési szempontok alapján háromfős zsűri által objektív (mérettartást, vízszintesek, függőlegesek, szögek és síktartás, a helyes rajzértelmezés és hézagképzés), valamint szubjektív szempontok (téglák épsége, falfelület tisztasága, összbenyomás) alapján történt.

 

A tehetséggondozó projekt tematikája:

I. foglalkozás: Tudásszint felmérés, tehetségazonosítás. A bevezető eligazítást követően a jelentkezőknek egy falszerkezet szakrajzát kellett kiszerkeszteniük, majd ez alapján a falazatot elkészíteniük. Az elkészült falszerkezetek méreteinek ellenőrzését követően a feladat kiértékelésre került. 

 

II. foglalkozás: falazási alapgyakorlatok és a hozzá tartozó szakrajzok készítése. A pontosság és az időre történő munkavégzés gyakorlása egyszerű kőműves falszerkezeteken.

 

III. foglalkozás: összetett falazási feladatok szakrajzának elkészítése, hézagolás gyakorlása. Rajzkészség fejlődése, különleges hézagolásai technológiák és a helyes eszköz-használat elsajátítása. Klinker falazatok készítése – a Wienerberger cég bemutatója.

 

IV. foglalkozás: Különleges kőműves falazati elemek készítésnek elsajátítása, kitűzés, téglavágás, falazás, ramonád készítése, vakolási technikák gyakorlása.

 

V. foglalkozás: Komplex falazási feladat, 3 napos verseny a Construma Kiállításon. Összetett kőműves téglafalazat önálló, szakszerű elkészítése

 

VI. foglalkozás: Gipszvakolatok készítése, elméleti és gyakorlati foglalkozás – Knauf Kft.

 

A résztvevők a különböző nehézségi szintű gyakorlófeladatok eredményeként a kisméretű tömör téglából készített tradicionális látszó téglafalazatok szakszerű készítését sajátították el, amire a szakiskolákban nem mindig nyílik lehetőség. A projekt során elvégzett szakrajz és falazási gyakorlófeladatok a tanulók logikai készségének, kreativitásának, matematikai és geometriai ismereteinek fejlesztését nagymértékben elősegítették. 

Az összefoglaló ide kattintva letölthető.

 

Az ÉVOSZ által a Nemzeti Tehetséggondozó Program keretében szervezett Kőműves Tehetséggondozó projekt 18 résztvevője 2016. április 7. és 9. között a Construma Kiállítás keretében megrendezett háromnapos versenyen adott számot a továbbképzés során elsajátított új ismereteiről.

Az EMMI „A szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése” című pályázatának anyagi támogatásával megvalósított 60 órás továbbképzésre a budapesti, békéscsabai, kecskeméti, pécsi, székesfehérvári és zalaegerszegi építőipari szakiskolák másod- és harmadéves kőműves szakmunkástanulói jelentkeztek. A Budapesten az Ybl Miklós Építőipari Szakiskola Öv utcai tanműhelyében négy alkalommal megtartott kétnapos foglalkozásokon a kőműves szakma alapjait jelentő látszó téglafalazatok készítésére helyeztük a hangsúlyt, ugyanis ez a témakör nyújt leginkább lehetőséget a logikus gondolkodást, a kreativitást, a különleges kézügyességet igénylő szakmai ismeretek és kivitelezési gyakorlat, a pontosság, a munkaszervezés, a megfelelő eszközhasználat, a technikai tudás, és az ezekhez tartozó komplex szemlélet elsajátítására. Az új elméleti és gyakorlati ismereteikről pedig a tanulók a projekt zárásaként a Construma Kiállítás 16-os pavilonjában megtartott versenyen egy komplex gyakorlati feladatot elkészítésével adtak számot.

A versenyen legjobb eredményt Borsodi Ferenc a Kecskeméti Gáspár András Szakiskola, második helyezést Silling István, a Békéscsabai Kós Károly Szakiskola, harmadik helyezést pedig Hédl Ádám Zoltán, a Zalaegerszegi Széchenyi István Szakiskola tanulója érte le. A verseny első három helyezettje egyúttal meghívást kapott az idei EuroSkills verseny kőműves válogatóversenyére is, ami 2016. április 18-19-én a IX. Szakma Sztár Verseny keretében került megrendezésre. A válogatón szintén Borsodi Ferenc bizonyult a legeredményesebbnek, így kőműves szakmában ő képviseli majd hazánkat a decemberi Göteborgi Európa Bajnokságon.

A projekt megvalósításához a pályázati támogatás mellett a budapesti Ybl Miklós Építőipari Szakiskola, a Wienerberger Téglaipari Zrt, a Baumit Kft., a ZÁÉV Zrt., a Mapei Kft, a JAF Holz Ungarn Kft., és a Merkbau Kft. nyújtott még további szakmai és anyagi támogatást.

 

 

Kőműves tehetséggondozó program

2016. április 7-9. a Construma Kiállításon a 16-os pavilonban

Az EMMI által a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett „A szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése” című pályázaton elnyert támogatás segítségével az ÉVOSZ tehetséges kőműves tanulók számára szakmai továbbképzését szervez. A tehetséggondozó projekt projektben tizennyolc, az az ország különböző építőipari szakiskolájának tanulója vesz részt.

A továbbképzéssel a tehetséges és motivált kőműves tanulók számára lehetőséget kívánunk biztosítani arra, hogy a szakiskolában tanultakat új elméleti és szakmai ismeretekkel egészítsék ki. A január és április között Budapesten, az Ybl Szakiskola Öv utcai tanműhelyében megtartandó 60 órás továbbképzés keretében a kőműves szakma alapjait jelentő látszó téglafalazatok készítésére helyezzük a hangsúlyt, mivel ez a témakör nyújt leginkább lehetőséget a logikus gondolkodás, a kreativitást, a különleges kézügyességet igénylő szakmai ismeretek és kivitelezési gyakorlat, a pontosság, a munkaszervezés, a megfelelő eszközhasználat, a technikai tudás, és az ezekhez tartozó komplex szemlélet elsajátítására.

A budapesti, békéscsabai, kecskeméti, pécsi, székesfehérvári és zalaegerszegi építőipari szakiskolák másod és harmadéves tanulói három kétnapos és két háromnapos blokkban tanműhelygyakorlaton és szakrajzfoglalkozásokon vesznek részt. Az első foglalkozáson a jelentkezők tudásszintjét mértük fel. Majd ezt követően a tanulók nehézségi szint és összetettség szempontjából olyan feladatokat készítenek, amelyek a haladás kitűzött ütemének megfelelő fokozatossággal, rendszerszerűen és teljes körűen pótolják a tudásukban fellelhető hiányokat.

A résztvevőknek a projekt zárásaként egy háromnapos gyakorlat keretében egy komplex gyakorlati feladatot kell elkészíteniük, amelynek kiértékelésével a projekt eredményeként elsajátított új kompetenciáik azonosíthatók lesznek.

A kőműves bemutató és verseny 2016. április 7-9. között a Construma Építőipari Szakkiállítás 16-os pavilonjában kerül megrendezésre.

A verseny időbeosztása:

2016. április 7. és 8.: 9.00 – 17.15 között

2016. április 9.           8.15 – 11.30 között, Eredményhirdetés 16.00 órakor.

 

Az Emberi Erőforrás Minisztériuma által a Nemzeti Tehetség Programkeretében „ A szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése” címmel kiírt pályázatra az ÉVOSZ a tehetséges kőműves tanulók szakmai továbbképzésének támogatására nyújtott be pályázatot, amelyet a bírálóbizottság elfogadott.

Projektünkben a tehetséges és motivált kőműves tanulók számára kívánunk lehetőséget biztosítani arra, hogy a szakiskolában tanultakat új elméleti és szakmai ismeretekkel egészítsék ki. A 60 órás továbbképzés keretében a kőműves szakma alapjait jelentő látszó téglafalazatok készítésére helyezzük a hangsúlyt, mivel ez a téma nyújt leginkább lehetőséget a logikus gondolkodás, a kreativitást, a különleges kézügyességet igénylő szakmai ismeretek és kivitelezési gyakorlat, a pontosság, a munkaszervezés, a megfelelő eszközhasználat, a technikai tudás, valamint az ezekhez tartozó komplex szemlélet elsajátítására.

A projekt keretében tizennyolc, az ország különböző szakiskolájában tanuló másodéves szakmunkástanuló három kétnapos és két háromnapos blokkban tanműhelygyakorlaton és szakrajzfoglalkozásokon vesz majd részt. Az első foglalkozáson a jelentkezők tudásszintjét mérjük fel. Majd ezt követően a tanulók nehézségi szint és összetettség szempontjából olyan feladatokat készítenek, amelyek a haladás kitűzött ütemének megfelelő fokozatossággal, rendszerszerűen és teljes körűen pótolják a tudásukban fellelhető hiányokat. A projekt zárásaként a résztvevőknek egy komplex feladat kell elkészíteniük, amelynek kiértékelésével a projekt eredményeként elsajátított új kompetenciáik azonosíthatók. A háromnapos gyakorlat 2016 áprilisában a Construma 2016 Építőipari Szakkiállítás keretében kerül megrendezésre.