Az Emberi Erőforrás Minisztériuma által a Nemzeti Tehetség Programkeretében „ A szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése” címmel kiírt pályázatra az ÉVOSZ a tehetséges kőműves tanulók szakmai továbbképzésének támogatására nyújtott be pályázatot, amelyet a bírálóbizottság elfogadott.

Projektünkben a tehetséges és motivált kőműves tanulók számára kívánunk lehetőséget biztosítani arra, hogy a szakiskolában tanultakat új elméleti és szakmai ismeretekkel egészítsék ki. A 60 órás továbbképzés keretében a kőműves szakma alapjait jelentő látszó téglafalazatok készítésére helyezzük a hangsúlyt, mivel ez a téma nyújt leginkább lehetőséget a logikus gondolkodás, a kreativitást, a különleges kézügyességet igénylő szakmai ismeretek és kivitelezési gyakorlat, a pontosság, a munkaszervezés, a megfelelő eszközhasználat, a technikai tudás, valamint az ezekhez tartozó komplex szemlélet elsajátítására.

A projekt keretében tizennyolc, az ország különböző szakiskolájában tanuló másodéves szakmunkástanuló három kétnapos és két háromnapos blokkban tanműhelygyakorlaton és szakrajzfoglalkozásokon vesz majd részt. Az első foglalkozáson a jelentkezők tudásszintjét mérjük fel. Majd ezt követően a tanulók nehézségi szint és összetettség szempontjából olyan feladatokat készítenek, amelyek a haladás kitűzött ütemének megfelelő fokozatossággal, rendszerszerűen és teljes körűen pótolják a tudásukban fellelhető hiányokat. A projekt zárásaként a résztvevőknek egy komplex feladat kell elkészíteniük, amelynek kiértékelésével a projekt eredményeként elsajátított új kompetenciáik azonosíthatók. A háromnapos gyakorlat 2016 áprilisában a Construma 2016 Építőipari Szakkiállítás keretében kerül megrendezésre.