SKILLCO: INNOVATÍV PROJEKT AZ ÉPÍTŐIPARBAN ELŐFORDULÓ KÉPZETTSÉGI HIÁNYOSSÁGOK MEGSZÜNTETÉSÉRE

Konferenciával zárult a hároméves SKILLCO projekt

Háromévi intenzív munka után 2020. január végén lezárult a SKILLCO projekt. Az Erasmus+ Partnerség Program keretében megvalósított SKILLCO projekt célja az építőiparban előforduló szakképzettségi hiányosságok feltérképezése, és ez alapján a hiányosságok pótlását biztosító oktatási anyagok összeállítása volt. A projektben a szlovén, az észak-rajna vesztfáliai és a magyar építőipari szövetség (ÉVOSZ), valamint a celjei, a kerpeni és a budapesti építőipari szakiskolák mellett az Európai Építőipari Szövetség (FIEC) munkatársai vettek részt.   

A „Tanulás és képzés a 4 készségterület számára kidolgozott új oktatási anyagokkal, valamint az új SKILLgAPP alkalmazás építőipari profilokhoz” címmel rendezett konferenciával zárult a SKILLCO projekt. A 2019. december 11-én Ljubljanában, a Szlovén Kereskedelmi és Iparkamara épületében megrendezett záró konferencián több mint ötven szakember, ágazati szakmai szövetségek, szakképző intézmények és építési vállalkozások képviselői, valamint tanárok, szakképzési szakértők és újságírók vettek részt. A rendezvényen a projekt munkájában közreműködő partnerek bemutatták az egyes munkacsoportok által elkészített kutatási eredményeket és tananyagokat. A konferencia napirendje és az előadások anyaga az alábbi linken elérhetőek: https://www.skillco.eu/hu/content/rendezvenyek/conferences/utolso-konferencia/ 

A SKILLCO projekt célja az ágazati készséghiányok feltárása, és ezeknek a hiányosságoknak a pótlása és a munkaerő-piaci igényekhez való igazítása, a munkahelyekhez szükséges új készségek fejlesztése, valamint a szakképzés minőségének és hatékonyságának a munkavállalók versenyképességének növelése érdekében történő javítása volt. Ennek érdekében a partnerországok építési vállalkozásai körében végzett felmérés alapján a projekt keretében az alábbi négy képzettségi hiányosság pótlására készült tananyag a szakiskolai tanulók és a szakmunkások számára:

Szövegértés: az építési a projekt dokumentációjának olvasása/megértése, időtervek készítése

Költségszámítás: építési projektek költségkalkulációjának szakszerű elkészítése/értelmezése.  

Munkahelyi biztonság és egészségvédelem: a csont-izomrendszeri rendellenességek megelőzésére szolgáló intézkedések és az ergonómia alapjai.

Környezettudatosság („zöld ismeretek”): az építőipari és a bontási hulladékok szakszerű elhelyezése és újrahasznosítása.  

A projektpartnerek mind a négy kiválasztott témakörre kidolgoztak egy tananyagmodult a szakiskolákban tanuló fiatalok számára (A modul), és egyet az építőiparban dolgozó szakmunkások számára (B modul). A tananyagok tesztelése 2018/2019 évben mindhárom országban szakiskolai tanulók és építőipari szakmunkások részvételével próbatanfolyamok keretében történt.  

Magyarországon az építőipari szakiskolai tanulók körében a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum (BKSZC) Schulek Frigyes Szakgimnáziumában, míg a szakmunkások körében az ÉVOSZ Budapesten, Pécsett, Zalaegerszegen és Debrecenben szervezett pilot képzéseket. 

Az Észak-Rajna-Vesztfáliai Építőipari Szövetség Szakképző Intézetének (BFW) koordinálásával 2018 októberében kezdődő és 2019 november végén befejeződő kísérleti szakaszban a három országban összesen 923 fő vett részt a tanfolyamokon. A kidolgozott új tananyagegységek mindhárom ország tantervében az európai képesítési keretrendszer 4. szintjébe épülnek majd be. 

Ezzel egyidejűleg az Nyugat-Német Kézműveskamara (WHKT) munkatársai kifejlesztették a SKILLgAPP nevű digitális applikációt, ami az építőipari szakmát tanulók, a már végzett szakmunkások és a szakiskolai tanárok számára egyaránt hozzáférhetővé teszi a projekt eredményeként elkészült anyagokat, az egyes témakörhöz készített rövid videó filmeket és a négy témakörre vonatkozó kvíz kérdéseket. 

A projekt eredményei, azaz a kutatási eredmények, tananyagok és az applikáció magyar nyelven is bárki számára szabadon elérhetőek és letölthetőek a projekt honlapjáról (www.skillco.eu). 

 

Lezárult a SKILLCO projekt keretében kidolgozott tananyagok tesztelése

2019 októberében lezárult a SKILLCO projekt keretében kidolgozott négy tananyag tesztelése. Magyarországon az építőipari szakiskolai tanulók körében a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum (BKSZC) a tagintézményeiben, a szakmunkások körében pedig az ÉVOSZ Budapesten, Pécsett, Zalaegerszegen és Debrecenben szervezett pilot képzéseket. 

A munkavállalók körében a „B” modul alapján szervezett tanfolyamokon összesen 149 fő vett részt. A négy szakképzettségi hiányosság, azaz a Szövegértés-Tervolvasás, a Költségszámítás, a Munkahelyi biztonság és egészségvédelem, valamint a Környezettudatosság („Zöld ismeretek”) témakörében négy városban összesen tizenegy tanfolyam került megrendezésre. 

A tanfolyamok résztvevői kis- és középvállalkozások szakmunkás dolgozói, valamint egyéni vállalkozók voltak. A résztvevők a kurzus zárásakor különböző szempontok alapján értékelték a képzést. Egy elégedettségi kérdőív kitöltésével adtak számot arról, hogy mennyire voltak elégedettek a tanfolyam előtt kapott tájékoztatással, az oktatási anyagokkal, valamint a tanfolyamot oktató tanárok munkájával, a képzés feltételeivel. Továbbá, hogy a tanfolyam tartalma megfelelt-e az előzetes elvárásaiknak, érdeklődésüknek és az oktatási anyag innovatív volt-e. Egyúttal arra is választ adtak, hogy a tanfolyamon tanultakat a munkájuk során milyen mértékben tudják majd hasznosítani. A tanfolyam oktatói szintén véleményt alkottak a partnerszervezetek által összeállított tananyagról. A tanfolyamok résztvevői és a pilot kurzusokat tartó oktatók is rendkívül elégedettek voltak a tanfolyamok anyagával. 

A projekt keretében a Nyugat-Német Kézműves Kamara munkatársai által kidolgozott SkillgApp applikáció, az építőipari szakmát tanulók, a már végzett szakmunkások és a szakiskolai tanárok számára teszi hozzáférhetővé a projekt eredményeként elkészült anyagokat, az egyes témakörhöz készített rövid videofilmeket és a négy témakörre vonatkozó kvízkérdéseket.

A projekt eredményeinek és a SkillgApp applikáció működésének bemutatására 2019 novemberében mindhárom partnerországban az építőipari szakiskolák tanárai részvételével úgynevezett „train the trainers” programot rendeznek. A SKILLCO projekt eredményeinek a nyilvánosság részére történő bemutatása 2019. december 11-én a Ljubljanában tartandó projektzáró konferencián történik majd.

 

Nemzeti konferencia és Partnertalálkozó

Az EU „Szakképzési Szövetségek” programja keretében megvalósuló SKILLCO projekt első félidejében elkészült eredményekről a partnerek nemzeti konferenciák keretében adnak tájékoztatást. A Szlovén Építőipari és Építőanyag-ipari Kamara koordinálásával megvalósuló projektben a német, magyar és szlovén szociális partnerek és szakképző intézmények mellett az Európai Építőipari Ipari Szövetség (FIEC) működik közre. Az első nemzeti SKILLCO konferencia az ÉVOSZ szervezésében 2018. április 24-én, Budapesten, a 11. Szakmai Sztár Fesztivál keretében került megrendezésre. A Szakma Kiváló Tanulója verseny ugyanis ideális alkalmat biztosított a rendezvény számára, hiszen a versenyre az MKIK és a megyei Kamarák szervezésében az ország minden régiójából érkeztek tanulóikat kísérő szaktanárok és oktatók. Ez jelentősen megkönnyítette a szervezést, és a projekt eredményeinek mind szélesebb körben történő megismertetését. 

A konferencián szakiskolai tanárok és oktatók, építőipari vállalkozók és az ágazati szakszervezet képviselői vettek részt. A rendezvényen Pete Zoltán az ÉVOSZ igazgatóhelyettese bemutatta a SKILLCO projekt céljait és eddig elért eredményeit, és ismertette a partnerség által a projekt második félidejében elvégzendő további feladatok körét. 

A SKILLCO Projekt 4. partnertalálkozója 2017. május 29-30-án, Budapesten az ÉVOSZ Titkárság épületében került megrendezésre. A házigazda ÉVOSZ, valamint a projektet koordináló Szlovén Építőipari Szövetség képviselőinek rövid bevezetőjét követően az egyes munkacsomagok képviselői számoltak be az eddig elvégzett munkájukról és elért eredményeiktől. 

A projekt célja az építőipariban előforduló szakképzettségi hiányosságok feltérképezése, ezekre vonatkozóan oktatási anyagok összeállítás, és a tananyagoknak a próbatanfolyamok tapasztalatai figyelembevételével történő véglegesítése. A hároméves projekt elő félidejében megtörtént a szakképzettségi hiányosságok feltérképezése és azonosítása. A partnerek ezek közül négy területet, azaz a Zöld ismereteket: építőipari hulladék újrafelhasználása, a Munkahelyi egészségvédelem és biztonságot: a csont- és izomrendszeri rendellenességek megelőzése, az Írás-olvasást: építési tervdokumentációk készítése és értelmezése, valamint a Számolást: azaz az építési költségszámítás készítését azonosították mind a három országban egyaránt releváns problémaként. A partnerek ezekre vonatkozóan összeállították a szakmai követelményeket, és ez alapján kidolgozták a tananyagokat angol nyelven. 

A projekt második félideje az elkészült tananyagok magyar, szlovén és német nyelvre történő fordításával kezdődik. Majd ezt követően 2018 őszén a három partner országban szakiskolai tanulók, valamint a vállalatok dolgozói számára egy-egy próbatanfolyamot tartanak. Végezetül a tanfolyamok résztvevőinek, valamint a munkavállalókat delegáló vállalkozók értékelésének figyelembevételével véglegesítik az egyes tananyagokat. 

A tanfolyam iránt érdeklődő tanulók, és építőipari szakmunkások megfelelő tájékoztatása, valamint a tanfolyamok oktatási segédanyagaként minden egyes témakörhöz rövid videó filmek is készülnek, amelyek applikációként is elérhetőek lesznek. Az egyes témakörökhöz három-három videó készült. Az egyik magát a témakört, a másik kettő pedig az adott témakörre vonatkozó negatív és pozitív példákat mutatja be. A videó filmek elkészültek és a projekt során eddig elkészült egyéb eredményekkel együtt a www.skillco.eu honlapon megtekinthetők. Az applikációk készítése jelenleg folyamatban van. 

 

Projekt hírlevél 1. szám (2017. április)

Projekt hírlevél 2. szám (2017. október)

Projekt hírlevél 3. szám (2018. április)

Projekt hírlevél 4. szám (2018. október)

Projekt hírlevél 5. szám (2019. április)

Projekt hírlevél 6. szám (2020. január)

Tájékoztató előadás a SKILLCO projektről 2018. április 24-én (Budapest)

A SKILLCO projektről bővebben: www.skillco.eu