A tehetséges építőipari szakmunkás fiatalok tudásnak fejlesztése és nemzetközi versenyekre történő felkészülésük támogatása

  

A projekt elsődleges célja a három partnerország - Lengyelország, Magyarország és Ciprus - építőipari szakképzés-fejlesztésének elősegítése, továbbá a fiatalok pályaorientációjának és szakmatanulás iránti motivációjának támogatása a tanulás által a munkaerőpiacon elérhető karrierlehetőségek és a nemzeti szakmunkás-versenyeken való részvétel lehetőségének bemutatásával. 

A WeRskills projekt konzorciumában a három partnerország öt intézménye vesz részt. A projekt koordinálását a radomi székhelyű Nemzeti Technológiai Kutatóintézet Szakképzési Kutatási és Fejlesztési Központja (ITeE-PIB) végzi. A partnerség tagja a Krakkói Oktatás Fejlesztési és Innováció Alapítvány (FERI), a Lengyel Építőipari és Ingatlanszövetség (KBiN), a ciprusi Oktatási és Információs Technológiai Központ (EDITC), valamint az ÉVOSZ - Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. 

A 2019 novembere és 2022 áprilisa között megvalósuló projekt öt munkacsomagot tartalmaz. A partnerek elsőként egy-egy tanulmányban foglalták össze az országuk építőipari szakképzési rendszerére, valamint a nemzeti szakmunkásversenyek, és elsősorban az építőipari szakmai versenyek szervezésére, lebonyolítására és finanszírozási módjára vonatkozó információkat. Ezt követően egy összehasonlító elemzés eredményeként készül el a három ország versenyszervezési tapasztalatait összefoglaló jelentés. 

A második munkacsomagban a partnerek a nemzeti szárazépítő szakmunkásversenyek számára három-három mintafeladatot állítottak össze, meghatározva a feladatok értékelési szempontjait, valamit a feladatokat értékelő szakemberek és a versenyzőket felkészítő oktatók munkájára vonatkozó szakmai elvárásokat. Egyúttal az egyes partnerországokban a versenyek megvalósításban érintett építőipari szaktanárok és oktatók számára felkészítő tréningeket szerveztek. A partnerek az első és második munkacsomag eredményeit a 2021. január 28-i online megbeszélésükön értékelik ki. 

Az elkészült versenyfeladatok felhasználásával Lengyelországban egy pilot szárazépítő szakmai verseny kerül majd megrendezésre. A 2021-re tervezett rendezvény végleges időpontját a járványhelyzet alakulásától függően határozzák majd meg. 

A projekt tervezett munkaprogramja szerint a partnerek a versenyt követően összegzik a versenyfeladatok kiértékelése, valamint a verseny előkészítése és lebonyolítása során szerzett tapasztalatokat, és azokat egy kiadványban foglalják össze. Továbbá egy erre a célra létrehozott internetes platformon teszik majd az érdeklődők számára elérhetővé. A pilot verseny tapasztalatai, és az azok alapján megfogalmazott javaslatok a szakértők, valamint a versenyzők számára is komoly szakmai segítséget nyújtanak majd a nemzetközi versenyekre való felkészüléshez. 

 

Facebook – Lépj be, vagy regisztrálj! https://www.facebook.com/WeRskillsProject/

Kick-off-meeting (2019. november)