Elkészült a szárazépítő szakmát népszerűsítő videó

Az EU által támogatott WeRskills projekt keretében az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) videót készített a szárazépítő szakma népszerűsítésére a pályaválasztók körében.

 

A videó a magyar mellett angol, lengyel és görög nyelven is elkészült.

 

...................................................................................................................................................................................................................

   

WeRskills Projekt Partnertalálkozó

Budapest, 2022. április 26-29.

A WeRskills projekt záró partnertalálkozójára a projekt résztvevőinek 2022. április 26. - 29. közötti magyarországi tanulmányútja keretében, április 26-án, az ÉVOSZ épületében került sor.

A lengyel és ciprusi partnerek az ÉVOSZ szervezésben megtekintették a Szakma Sztár Fesztivált, látogatást tettek Győrben a Hild József Építőipari Technikumban, valamint Budapesten a Schulek Frigyes és a Kaesz Gyula Építőipari Technikumokban.

 

 


Látogatás a győri Hild József Építőipari Technikumban 

 

A projekt célja a tehetséges építőipari szakmunkástanulók hazai és nemzetközi szakmai versenyekre történő felkészítését elősegítő szakmai anyagok, mintafeladatok és ajánlások összeállítása. Az elkészült kiadvány, valamint a projekt eredményeinek bemutatására a 2022. június 9-én Varsóban megrendezésre kerülő konferencián kerül sor.

 

...................................................................................................................................................................................................................

 

WeRskills Projekt Partnertalálkozó

Nicosia, Ciprus – 2021. november 5.

A pandémia miatt a projekt első három partnermegbeszélést csak online lehetett megtartani, de a negyedik partner találkozót végre sikerült személyes részvéttel megvalósítani. Az EDITC, azaz a Ciprusi Felnőttképzés és Információs Technológiai Központ szervezésében megtartott megbeszélésen a partnerek elsőként áttekintették a projekt során addig elvégzett feladatokra, majd véglegesítették a még elvégzendő feladatok körét.

Az eddigiek során elkészült a partnerországok szakképzését, és ezen belül a szárazépítő képzés gyakorlatát, és a nemzeti, valamint a nemzetközi szárazépítő szakmai versenyek tapasztalatait áttekintő tanulmány. Továbbá a partnerek által a válogatóversenyek számára kidolgozott teszt feladatok. Ezek felhasználásával Lengyelországban nyolc versenyző részvételével lebonyolításra került az első országos szárazépítő szakmai verseny.

A partnerek soron következő feladata a szárazépítő versenyek szervezésére, a versenyzők kiválasztására, valamint a kiválasztott versenyzők szakmai felkészítésre vonatkozó legjobb gyakorlatokat összefoglaló tanulmány összeállítása. A projekt zárásaként 2022 évben Varsóban egy Szárazépítő Konferencia kerül megrendezésre. A 2019 novemberében kezdődő projekt 2022 márciusában fejeződik majd be.

 

 

 

...................................................................................................................................................................................................................

A szárazépítő szakképzés aktuális kérdései

Szakmai konferencia és Szárazépítő Nemzeti Válogatóverseny

Pécs, 2021. június 11. - Pollack Mihály Technikum

A WeRskills projekt eredményeinek bemutatására, valamint a szárazépítő szakmunkásképzés aktuális kérdéseinek megvitatására az ÉVOSZ a Szárazépítő Nemzeti Válogatóverseny kísérő rendezvényeként, 2021. június 11-én szakmai konferenciát tartott. A rendezvény Pécsett a Pollack Mihály Technikum konferenciatermében került megrendezésre.

A WeRskills projekt elsődleges célja a három partnerország - Lengyelország, Magyarország és Ciprus – szárazépítő szakképzésének fejlesztése, valamint a fiatalok pályaorientációjának és szakmatanulás iránti motivációjának támogatása a munkaerőpiacon elérhető karrierlehetőségek és a nemzeti szakmunkás-versenyeken való részvétel lehetőségének bemutatásával.

A 2020. évben bevezetett új szakképzési rendszer széles alapokra helyezte az alapszakmák - köztük a szárazépítés - oktatását, ami nagyobb hangsúlyt helyez a tanulói, szakiskolai és vállalati érdekeltségek megteremtésére és a résztvevők együttműködésére. Az új képzési rendszerben a 2020/21 tanév alapozó képzését követően a 10. osztályokban 2021. szeptemberétől már az új struktúra szerint indul az oktatás, és a rendezvényünkön az ezzel kapcsolatos lehetőségeket és feladatokat kívánjuk áttekinteni.

A szakmai konferencia keretében Lantos Károly, a Pollack Mihály Technikum igazgatójának köszöntőjét követően Wiesner György, a Knauf Kft. műszaki vezetője előadásában tájékoztatást adott arról, hogy a szakképzési rendszer változása milyen módon hatott a szárazépítő képzés megvalósításának gyakorlatára. Végezetül Pete Zoltán az ÉVOSZ igazgató helyettese prezentációjában bemutatta a WeRskills projekt keretében eddig elvégzett feladatok, és a még megvalósítandó célkitűzéseket.

A konferencián a válogatóversenyen résztvevő fiatalokat kísérő tanárok és oktatók mellett a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési referense, és a régió néhány szárazépítő cégének képviselői vettek részt.

A szárazépítő válogatóversenyről készült videó:

 

......................................................................................................................................................................................................................

 

WeRskills online konferencia

2021. február 16.

A WeRskills projekt eddig elért eredményeinek bemutatására az ÉVOSZ 2021. február 16-án online konferenciát tartott. A projektbemutatón az ország kilenc építőipari szakiskolájának oktatói és tanárai vettek részt. A tizenkét résztvevő többsége korábban már részt vett az ÉVOSZ által az Erasmus program keretében a Rigips cég ausztriai székhelyén, Bad Aussee-ben megvalósított egyhetes szárazépítő szakmai továbbképzésen.

A projektismertetőn Pete Zoltán, az ÉVOSZ igazgatóhelyettese a résztvevők üdvözlését követően bemutatta a WeRskills projektet. Ismertette a projekt létrejöttének hátterét, a megvalósítandó célkitűzéseket és bemutatta a projektben közreműködő partner szervezeteket és azok tevékenységét. Prezentációjában ismertette a projekt során eddig elvégzett feladatokat és elért eredményeket, valamint a projekt hátralevő időszakában magvalósítandó további feladatokat és megvalósítandó rendezvényeket.

 

...................................................................................................................................................................................................................

 

A tehetséges építőipari szakmunkás fiatalok tudásnak fejlesztése és nemzetközi versenyekre történő felkészülésük támogatása

  

A projekt elsődleges célja a három partnerország - Lengyelország, Magyarország és Ciprus - építőipari szakképzés-fejlesztésének elősegítése, továbbá a fiatalok pályaorientációjának és szakmatanulás iránti motivációjának támogatása a tanulás által a munkaerőpiacon elérhető karrierlehetőségek és a nemzeti szakmunkás-versenyeken való részvétel lehetőségének bemutatásával. 

A WeRskills projekt konzorciumában a három partnerország öt intézménye vesz részt. A projekt koordinálását a radomi székhelyű Nemzeti Technológiai Kutatóintézet Szakképzési Kutatási és Fejlesztési Központja (ITeE-PIB) végzi. A partnerség tagja a Krakkói Oktatás Fejlesztési és Innováció Alapítvány (FERI), a Lengyel Építőipari és Ingatlanszövetség (KBiN), a ciprusi Oktatási és Információs Technológiai Központ (EDITC), valamint az ÉVOSZ - Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. 

A 2019 novembere és 2022 áprilisa között megvalósuló projekt öt munkacsomagot tartalmaz. A partnerek elsőként egy-egy tanulmányban foglalták össze az országuk építőipari szakképzési rendszerére, valamint a nemzeti szakmunkásversenyek, és elsősorban az építőipari szakmai versenyek szervezésére, lebonyolítására és finanszírozási módjára vonatkozó információkat. Ezt követően egy összehasonlító elemzés eredményeként készül el a három ország versenyszervezési tapasztalatait összefoglaló jelentés. 

A második munkacsomagban a partnerek a nemzeti szárazépítő szakmunkásversenyek számára három-három mintafeladatot állítottak össze, meghatározva a feladatok értékelési szempontjait, valamit a feladatokat értékelő szakemberek és a versenyzőket felkészítő oktatók munkájára vonatkozó szakmai elvárásokat. Egyúttal az egyes partnerországokban a versenyek megvalósításban érintett építőipari szaktanárok és oktatók számára felkészítő tréningeket szerveztek. A partnerek az első és második munkacsomag eredményeit a 2021. január 28-i online megbeszélésükön értékelik ki. 

Az elkészült versenyfeladatok felhasználásával Lengyelországban egy pilot szárazépítő szakmai verseny kerül majd megrendezésre. A 2021-re tervezett rendezvény végleges időpontját a járványhelyzet alakulásától függően határozzák majd meg. 

A projekt tervezett munkaprogramja szerint a partnerek a versenyt követően összegzik a versenyfeladatok kiértékelése, valamint a verseny előkészítése és lebonyolítása során szerzett tapasztalatokat, és azokat egy kiadványban foglalják össze. Továbbá egy erre a célra létrehozott internetes platformon teszik majd az érdeklődők számára elérhetővé. A pilot verseny tapasztalatai, és az azok alapján megfogalmazott javaslatok a szakértők, valamint a versenyzők számára is komoly szakmai segítséget nyújtanak majd a nemzetközi versenyekre való felkészüléshez. 

 

Facebook – Lépj be, vagy regisztrálj! https://www.facebook.com/WeRskillsProject/

Kick-off-meeting (2019. november)