A munkavállalók és munkaadók napi kapcsolatának szintjén az üzemi-vállalati szinten túl erőteljes kellene, hogy legyen a szakmai-ágazati szintű párbeszéd is a két fél között az építőiparban. Az előremutató párbeszéd az ágazati szintű érdekképviseletek lehetősége és felelőssége is egyben. A munka világát érintő kérdések szakszerű kezelése megfelelő felkészültséget, képességet igényel, melynek hiányosságai a közép-kelet európai régió országaiban fellelhetőek.

Magyarország mellett Szlovénia, Horvátország, Bulgária, Ciprus és Görögország építőipari szociális párbeszéd partnerei felismerve lemaradásukat a nyugati és északi EU országok hatékony és sikeres társadalmi párbeszéd gyakorlatához képest, egy kétéves közös projekt keretében feladatmeghatározó, felkészítő (kapacitásépítő) programokat tartanak. A SuSodCo, azaz „A szociális párbeszéd támogatása az építőipar hatékonyságának növelése érdekében” című uniós projektben résztvevő országok célja kialakítani és teljes körűvé tenni az érdekeltek közötti szociális párbeszédet. A kapacitás bővítését a kommunikációs lehetőségek minél szélesebb körű használata, valamint újabb partnerek csatlakozása jelenti.

A szociális párbeszéd legfontosabb témái közé tartozik a munka-biztonság, a munkavédelem, a legális foglalkoztatás és a munkakörülmények javítása, amihez a kölcsönös bizalom erősítése szükséges a munkahelyi közösségekben. A sikerhez elengedhetetlen az építőipari szociális párbeszéd-partnerek kapacitásépítése mellett ismertségük növelése.

Az építőipar teljesítményén túl az emberi szempontok is felértékelődnek. Az építőipart csak a megfelelő munkakörülmények biztosításával lehet vonzóbbá tenni. Mindehhez elengedhetetlen az információk továbbítása és tudatosítása az érintettek körében, ami nem egyszerű feladat a rendkívül szétaprózott magyar építőiparban.

A készséghiányok felszámolása érdekében a partnerek 2020 decembere és 2021 novembere között négy Rendezvényt tartottak. A szemináriumból és workshopból álló programokon a hatékony kommunikációs stratégia kialakítását, valamint a digitális készségek, a szociális párbeszéd megvalósításához szükséges kommunikációs készségek fejlesztését emelték ki.

A partnertországokban megvalósított kommunikációs kampányok keretében a nyomtatott és online újságokban, valamint a szociális médiában közzétett cikkek mellett egy, a szociális párbeszéd szerepét ismertető közös videót is készítettek.

Emellett az adott országok építőipari ágazata számára fontos témákban készítettek animációs videókat. Magyarországon az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) és az Építő-, Fa-, és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége (ÉFÉDOSZSZ) az egyik videóban az építőipari szakmákra hívják fel a pályaválasztók figyelmét, a másodikban pedig a minimális rezsióradíj fogalmát, alkalmazásának szerepét és fontosságát mutatják be.

 

A projektről bővebb információ a www.susodco.eu honlapon olvasható.

 

 

Budapest, 2022. május 18.

 

Pete Zoltán
ügyv. ig. helyettes