Napjainkra Magyarországon is jelentkezik az Európában tapasztalható „lakhatási krízis”. Ennek magyaros változata, a lakásvagyon műszaki állagának gyors romlása, öregedése, ahol a tulajdonos nem költ megfelelően a lakásfelújításra, a lakhatás minőségére. A keresletet figyelembe véve, a növekvő új lakásszám ellenére sem épül elegendő új lakás, és az elkészültek többségét nem a rászorulók veszik meg, hanem a befektetési célú vásárlások a meghatározóak.

A lakosság közvetlen megrendelésére készülő lakásépítéseknél és lakóingatlan-felújításoknál tapasztalható a legmagasabb szintű fekete foglalkoztatás, amit elsődlegesen az írásos szerződések nélküli munkavégzés nagy száma tesz lehetővé. Ez a jelenség rontja a tisztességes vállalkozók versenyhelyzetét, ami mindenképp változtatásokat sürget a lakásfelújítás területén, hiszen nagy kockázatot hordoz magában a megrendelő és kivitelező számára egyaránt.

Ahhoz, hogy a 2021-2022. évi nem várt mértékű építőanyagár-emelkedés és az infláció ellenére 2022-2025. években a lakásépítés és a lakásfelújítás egyenrangú legyen és lendületük ne törjön meg, az ÉVOSZ is javaslatokat fogalmazott meg a kormányzat és a megrendelők irányába.

Ezek közül a legfontosabb, hogy a 2022. év végéig behatárolt lakásfelújítási állami támogatási lehetőséget határozatlan időre indokolt meghosszabbítani, az új építéseknél pedig az 5%-os ÁFA értéket határidők nélkül lehessen érvényesíteni. Ezzel a dömpingszerű megrendelési hullám is elkerülhető, valamint a műszaki elavultságok felszámolása a kívánt ütemben történhet.

A lakásépítés és lakásfelújítás területén tapasztalható ciklikusságot, hullámzást az állami támogatások és az ÁFA-adópolitika ciklikusságai alapvetően gerjesztik. A ciklikusság számos esetben mind megrendelői, mind pedig kivitelezői oldalról feszültségeket, piaci zavarokat okoz. A kiszámíthatóság érdekében mielőbbi kormányzati döntést célszerű hozni.

Minden épületfelújítási támogatást és pályázatot magasabb épületenergetikai követelmények előírásával indokolt kialakítani.

A Kivitelezők tapasztalatai szerint 2022. évben minden negyedik lakásépítés finanszírozásánál megjelenik valamilyen állami támogatás, és minden ötödik lakás felújításánál támogatást vesz igénybe a lakosság. Ezek a támogatások a vállalkozók közötti versenyegyenlőséget is javítják, mivel szerződésekhez, tételes műszaki tartalmakhoz, legális pénzmozgásokhoz kötöttek a kedvezmények. A támogatások határidők nélküli fennmaradása versenyképességi kérdés is.

A lakásépítés Magyarországon 2022. évtől elsődlegesen finanszírozhatósági kérdéssé vált. Tíz esetből nyolc alkalommal a kivitelezők is találkoznak azzal a természetes finanszírozási helyzettel, hogy banki hitelek felvételével tudják a megrendelők megépíttetni otthonukat. Mivel az 5% fölötti hitelkamatszint egy lélektani határ a lakossági megrendelőknél a pénzfelvétel területén, az e fölötti kamatkörnyezet befagyasztja a lakossági megtakarítások tartós értéket teremtő lakásépítési célú felhasználását. A lakhatási körülmények összességében elfogadhatatlan műszaki színvonala és negatív hatása az életminőségre mindenképp indokolná, hogy a lakossági megtakarítások elfogadható hitelekkel kiegészülve oldják ezt a magyaros helyzetet. Ezért javasolta az ÉVOSZ a lakáscélú hitelek 5%-os kamatsapkáját – szigorú energetikai elvárások mentén – bevezetni. Ezt kiválóan szolgálná a Magyar Nemzeti Bank Zöld Otthonteremtési Programjának aktualizálása és fenntartása.

Javasoljuk, hogy rendezett költségvetési kapcsolatokkal működő vállalkozásoknál a munkaadó adó- és járulékmentesen adhasson új építésű lakásnál a munkavállalójának egy alkalommal max. 8 millió forint munkáltatói hitelt/vissza nem térítendő támogatást, felújításnál pedig maximum 4 millió forint összeget adó- és járulékmentesen.

A meglévő lakásvagyon meghatározó részét képező panellakások lakásminőségének javítása érdekében indokolt kidolgozni és el kell indítani egy hosszú távú „Panelprogram”-ot, ami megoldást kínál többek között a felújításhoz szükséges finanszírozásra és átmeneti lakhatásra a felújítás idejére.

Alkotmányos jog a tulajdon védelme, de az kötelez is. Sokat javítana a kiszámítható megrendelő felelősségének erősítéséhez a lakásszövetkezetek, a társasházi tulajdonosi közösségek működésének újraszabályozása, jogállásuk modernizálása.

Az új építésű lakóingatlanok 5 éves építményadó-mentességét javasoljuk, illetve a települési önkormányzatok ilyen irányú kormányzati ösztönzését.

Iparosított lakásépítési és felújítási technológiák kifejlesztésére és gyártására irányuló újabb innovációs pályázat kiírását szorgalmazzuk az építésgazdaság területén működő vállalkozások részére. Ez gyorsítaná a megfelelő lakásépítési kapacitás rendelkezésre állását.

Az ÉVOSZ nyomatékosan javasolja a lakossági megrendelőknek az elvégzendő feladatokra vonatkozó írásos megállapodást, a vállalkozókkal való szerződés megkötését. A szerződésben célszerű tételesen rögzíteni az elvégzendő feladatokat, az árakat, a műszaki-pénzügyi ütemeket, a fizetési- és jóteljesítési garanciákat. AZ ÉVOSZ szerződésmintákat ajánl a lakásépítésben, felújításban résztvevőknek.

 

***

Budapest, 2022. július 5.