A KSH lakásépítési adatai nem érték váratlanul az építőipart. A lakásépítés 2023. I. félévében tovább csökkent, 19%-kal kevesebb lakás épült, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek, illetve az egyszerű bejelentésű lakásszám 39%-os csökkenése az elmúlt tíz év legnagyobb lejtmenete.

Az ÉVOSZ 2023. év egészére, a múlt évi 20.600 új lakással szemben 17.000 lakóingatlan használatba adását prognosztizálta.  

A felépült új lakások meghatározó többsége községekben épült fel, melyet a lakásépítéshez kapcsolódó támogatások is ösztönöztek. A lakásállomány gyarapodását a használatba vett 7.353 új lakás mellett 825 megszűnt lakás alakította. 

A meglévő lakásállomány száma - a 2022. évi népszámlálás adatai szerint - 4,6 millió volt, amelynek jelentős részére a műszaki állag elöregedése jellemző mind a fővárosban, mind pedig vidéken.

Az energetikai elvárásoknak pedig ma már mintegy 80 %-uk nem felel meg.

A lakásépítést és felújítást egyenrangú ügyként indokolt kezelni.

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) szorgalmazza a lakóingatlanok energiamegtakarítását célzó felújításokat, melyekből, mind a lakást felújítónak, mind az építőipari vállalkozásoknak, mind pedig az államnak, az állami költségvetésnek pozitív eredménye származik.

Ennek alátámasztására, a lakóépületek energetikai elvárásoknak megfelelő, energiamegtakarítást célzó felújításának várható átlagos költségére az ÉVOSZ számításokat végzett. A számítás a több mint 25 éve épült és nagy felújításban még nem részesült, átlagosan 100 m2 nagyságú területtel rendelkező ingatlanra vonatkozik, hazai gyártású építési termékeket figyelembe véve, 2023. évi áron, melyeket az alábbiakban mutatunk be:

Termikus burok (bruttó összeg)

Homlokzati hőszigetelés 5 millió Ft
Homlokzati nyílászárók cseréje 4 millió Ft
Födém hőszigetelés 2 millió Ft
Összesen: 11 millió Ft

 

A felújításoknál az a jellemző, hogy az összes költségen belül 40% a felhasznált építési termékek, anyagok aránya és 60% az élő munka, vagyis a munkadíj.

A jelenlegi piaci körülmények között - a verseny erősödésével - a vállalkozók 5-10% közötti árbevételarányos nyereségre törekszenek. Így a várható megrendelői költség együttesen 12 millió Ft-ot tesz ki.          

Az állami bevétel számításakor egy felújításnál a következő tételeket lehet figyelembe venni:

Anyagoknál ÁFA 27%
Munkadíj: munkáltató: szocho 13%
  munkavállaló: személyi jövedelemadó 15%
    társadalombiztosítási járulék 18,5%
Eredmény társasági adó 9%

 

12 millió Ft értékű felújítás esetén 4 millió Ft az állami bevétel.

Általánosságban a vállalkozási ár egyharmada kerül vissza a költségvetésbe.

A fenti számokat alapul véve az ÉVOSZ maximum 5 millió Ft nagyságrendű hitel mértékéig kamattámogatást javasol, évi 5%-os kamatláb alkalmazásával. Emellett lehetőséget kellene adni 3 millió Ft vissza nem térítendő támogatás igénybevételére. Gépészeti felújítás keretében pedig további 1 millió Ft vissza nem térítendő támogatást lehessen kérelmezni.

A javasolt támogatás mértéke nem haladja meg a felújított lakásonként, lakóingatlanonként várható költségvetési bevételt. 

 

 

Budapest, 2023. július 31.