Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság javaslatára – melynek tagja az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) – az építési és közlekedési miniszter rendeletében kihirdette a 2023. évi ajánlott minimális építőipari rezsióradíjat.

A több mint 20 tételből álló költségféleségeket számba vevő számítás a 2022. évi minimális értékeket veszi alapul.

A 2023. évre ajánlott, 18/2023 (X.5.) ÉKM rendeletben megjelent minimális építőipari rezsióradíj – általános forgalmi adó nélküli – legkisebb összege a 2021. évi 4.530 Ft-ról 5.856 Ft-ra emelkedik az ÉVOSZ és az ÉFÉDOSZSZ megalapozott számításai szerint. 2022-ben az ÉÁPB által kiszámított 5.070 Ft-os rezsióradíj-javaslat nem kapott jogszabályi keretet. Az új rezsióradíj 2023. október 10-étől hatályos.

A 2023. évi minimális építőipari rezsióradíj változását a 2022. évi 5.070,- Ft/óra javaslathoz képest az elvárt garantált bérminimum 2023. év eleji 14 %-os emelkedése mellett a pótlékok (túlórapótlék, műszakpótlék, egyéb bérpótlékok), a kiegészítő fizetés és annak járuléka, valamint az ügyvitel, munkahelyi irányítás költségnövekedése okozta. Ezen túlmenően a csoportos személyszállítás és az energiaköltségek jelentős emelkedése járult hozzá a minimális építőipari rezsióradíj 2023. évi fajlagos összegének emelkedéséhez.

Az elvárt garantált bérminimum alkalmazása jogszabályi kötelezettség. Az építőipari vállalkozások mobilitásának eredményeként székhelyüktől jóval távolabb is vállalnak munkát, ami elsősorban a személyszállítás költségének növekedését jelenti.

A szakképzetlen munkaerő magas aránya miatt a mérnöki helyi munkavezetés fokozását tette szükségessé, ami kihatással van az ügyvitel, munkahelyi irányítás költségeinek emelkedésére.

Fentiekkel párhuzamosan 2022. évi magas infláció hatása jelentősen befolyásolta a minimális rezsióradíj alakulását.

A minimális építőipari rezsióradíj költségnemei és értékei

1. Megnevezés A vállalkozások 2022. évi tényadataiból
egy munkaórára számított érték, Ft/óra
2. Alapbér [2023. évben 296 400 Ft alapbérrel (garantált bérminimum) és 174 munkaórával számolva] 1704
3. Pótlékok, kiegészítő fizetés 550
4. Foglalkoztatói járulékok (SZOCHO adó 13%) 293
5. Szállásköltség 29
6. Csoportos személyszállítás 387
7. Védőruha, védőfelszerelés 18
8. Munkahelyi szociális szolgáltatás 74
9. Munkaegészségügyi szolgáltatás 93
10. Munkavédelmi költség 29
11. Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége 1319
12. Rezsianyag, munkahelyi energia költség 76
13. Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége 17
14. Szerszámhasználat 25
15. Értékcsökkenési leírás 74
16. Nyomtatvány, írószer 3
17. Postaköltség 3
18. Telefonköltség 6
19. Bankköltség 21
20. Egyéb szolgáltatás: minőségbiztosítás, környezetvédelem 3
21. Kötelező adó, járulék:  
- iparűzési adó 2 % 81
- innovációs járulék 0,3 % 1
22. Biztosítások 15
23. 2-22. sor Összesen 4 821
24. Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján) 87,40%
25. Improduktív órák költsége [23. sor összesen x (1,00 – 0,874)] 607
26. Veszteségidő aránya 6,50%
27. Veszteségidő költsége (23. sor összesen x 0,065)  313
28. Elvárt eredmény 2%
29. Elvárt eredmény értéke (23+25+27. sor összesen x 0,02) 115
30. Mindösszesen 23.+25.+27.+29. sor 5 856

 

 ***

 

Részletes bemutatás

 

Az 1. sorszám alatt az alapbér szerepel, melynél a 2023. évi garantált bérminimum lett figyelembe véve 1.704 Ft összeggel az 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete 2. § (3) bekezdése szerint.

A 2. sorszám alatt a pótlékok, kiegészítő fizetés növekedése részben a túlórapótlék növekedésével, részben pedig az alapbér növekedésével függ össze, mivel az szolgál leggyakrabban ezek számításának alapjául.

A 3. sorszám alatti szociális hozzájárulási adó mértéke változatlan maradt, de a garantált bérminimum, mint számítási alap változása miatt ez is emelkedett.

A 4. sorszám alatt a szállásköltség növekedése annak következménye, hogy a munkavégzés helyétől távolabbi lakhelyen élőknek a korábbinál nagyobb mértékben kell szállást biztosítani.

Az 5. sorszám alatt a csoportos személyszállítás költségeit a megkérdezett szervezetek véleménye alapján növeltük meg, mely szerint ilyen jellegű költségeik az elmúlt évben növekedtek, legnagyobb mértékben a növekedés a korábbinál több munkahelyet érintő megrendeléseknek tudható be.

A 6. 7. és a 8. sorszám alatt szereplő védőruha, munkahelyi szociális szolgáltatás és a munkaegészségügyi szolgáltatások értékének növekedése elsősorban az inflációból adódik.

A 9. sorszám alatt a munkavédelmi költségek szerepelnek, melyekre az elmúlt években a megkérdezett szervezetek csak a legszükségesebb feladatoknak eleget téve költöttek.

A 10. sorszám alatt az ügyviteli, munkahelyi irányítás költségei szerepelnek, mely tevékenységek az utóbbi időben jelentősen megnövekedett feladatot jelentenek a cégeknek, s ezáltal magasabb költségeket is. A megnövekedett feladat egyrészt a több munkából adódik, számottevő része viszont abból adódik, hogy a szakképzett munkaerő hiánya miatt gyakrabban kell betanított munkásokat, segédmunkásokat alkalmazni, mely egyre jelentősebb növekedést gyakorol a munkahelyi irányítás költségeire.

A 11. sorszám alatt a vállalkozások üzemelésének fenntartása érdekében felmerülő rezsianyag, munkahelyi energia költségei találhatók, melyek szintén jelentős mértékben növekedtek.

A 12. sorszám alatt a felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége is növekedett a megkérdezett szervezetek jelzése szerint.

A gépesítés növekedését jelzi a 13. sorszám alatti szerszámhasználat és a 14. szám alatti értékcsökkenési leírás összegének növekedése.

A 15. sorszám alatti nyomtatvány, írószer, a 16. sorszám alatti postaköltség, a 17. sorszámon szereplő telefonköltség jelentősen nem változott.

A 18. sorszámon a bankköltség, a 19. sorszámon lévő egyéb szolgáltatás költségei (minőségbiztosítás, környezetvédelem) enyhén növekedtek, a 20. sorszámon pedig a kötelező adó, járulék között az iparűzési adó alapjának növekedése következtében alig lehetett számszerűsíthető növekedést nyomon követni.

A 21. sorszám alatt szereplő biztosítási költségek valamelyest emelkedtek, mely változás a biztosítók által automatikusan beépített indexálásnak köszönhető.

 

Budapest, 2023. október 9.