Miközben az építési vállalkozók fontosnak tartják a tudatos kommunikációt, más iparágakhoz képest keveset tesznek érte. Ez derül ki abból a felmérésből, amit az ÉVOSZ Média Tagozata végzett a napokban az építési vállalkozások külső és belső marketing kommunikációs gyakorlatát vizsgálva. Kevés erőforrást szánnak rá, a vállalkozások több mint felének nincs külső kommunikációs elgondolása. Legtöbben a social media felületeket használják, azokat sem tudatosan, hanem ötletszerűen. A vállalkozásokon belüli kommunikációt azonban 10-es skálán 8,55-re értékelik a megkérdezettek. Az építési vállalkozók nagy többsége követi az ÉVOSZ kommunikációját, amit Koji László a Szövetség elnöke folyamatosan erősíteni szeretne.

Az ÉVOSZ Média Tagozata kérésére a felmérésben mintegy 100 közepes és nagy vállalkozás vett részt. A válaszadó cégek fő tevékenységét tekintve elmondható, hogy az építésgazdaság minden területéről érkeztek válaszok.

A válaszadók 92%-ánál fontosnak tartják a kommunikációt a vállalkozás ismertségének növelése, a márka és az értékesítés növelésének szempontjából, a vállalkozás megfelelő pozicionálásához, piaci növekedéséhez, a hatékonyság növeléséhez, a szakmai kompetencia láttatásához, a bizalom kiépítéséhez és nem utolsó sorban a munkatársak megtartása és új munkaerő felvétele szempontjából is.

Mindezekkel együtt a válaszadók közel harmadánál (32,6%) mindösszesen csak egy ember részfeladata közé tartozik a marketing, PR, kommunikációs feladatok ellátása. 20,9%-nál egy delegált szakember van és ugyanennyi azok aránya, ahol külön szervezeti egység van e feladatok ellátására.

A válaszadó vállalkozások 55,3%-a rendelkezik éves PR/marketing büdzsével. Érdekes, hogy vannak olyan vállalkozások, akiknek van stratégiájuk, de nincs hozzá büdzséjük, és vannak olyanok is, akiknek nincs stratégiájuk, mégis van éves PR/marketing keret. A PR/marketing büdzsével rendelkező vállalkozások közel felénél (47,6%) ez az összeg kevesebb mint a vállalkozás nettó árbevételének 0,5%-a, közel negyedüknél pedig 0,5 – 1% között van.

A jövőre vonatkozóan a cégek közel fele (47,4%) változatlan kerettel számol, csökkenést 15,8%, növekedést 36,8%-uk vár.

A válaszadók 42,1%-a nem dolgozik és nem is tervezi az együttműködést a közeljövőben kommunikációs ügynökséggel. Közel ugyanennyien (42,2%) nyilatkoztak úgy, hogy legalább 1 kommunikációs ügynökséggel dolgoznak.

Külső kommunikáció

A válaszadók 1-től 10-ig terjedő skálán átlagosan 8,2-re értékelték a vállalkozásnál a külső kommunikáció fontosságát, vagyis elég fontosnak. Ennek ellenére a válaszadók 51,4%-nak nincs külső kommunikációs stratégiája, és ezek 58%-a nem is tervez ilyet kialakítani.

A válaszokból kiderül, hogy a leggyakrabban használt külső kommunikációs csatornák/eszközök a social media felületek. A válaszadók 73,7%-a alkalmaz valamilyen csatornát. A social media felületek közül első helyen a Facebook-ot említették, a válaszadók 89,5 százaléka van jelen ezen a felületen.

A második leggyakrabban használt kommunikációs csatorna a saját online felület 68,4%-kal (weboldal vagy blog).  A válaszadók alig több, mint felének van marketing/PR büdzséje, ezért a költséghatékonyabb megoldásokat részesítik előnyben.

A cégek 71,1%-a költ valamilyen fizetett hirdetésre.

A kérdőívet kitöltők 89,5%-a rendelkezik saját weboldallal, melyet elég ritkán frissítenek. A válaszadóknak csupán 5,9%-a frissíti naponta, 11,8%-uk hetente többször, 17,6%-uk hetente 26,5%-uk havonta 2-3 alkalommal és 35,3%-uk nyilatkozta, hogy ennél is ritkábban frissíti honlapját. 2,9% az igénytől függően frissíti. A honlapok 82,4%-a tartalmaz karrieroldalt.

Nemzetközi kommunikációval csak a válaszadók 13%-a foglalkozik, és egy 10-es skálán átlagosan 4,32-re értékelték a külföldi piac felé történő kommunikáció fontosságát.

A válaszadók 10-es skálán 6,47-re értékelik saját vállalkozásuk jelenlegi külső kommunikációját. A nyilatkozó vállalkozások 34,2%-a azonban semmilyen módon nem méri a külső kommunikáció hatékonyságát.

Akik a külső kommunikáció fejlesztésén gondolkoznak, azok a social media, a közösségi média jobb kihasználását tervezik, többen gondolkodnak a TikTok bevonásába a külső kommunikációba.

Belső kommunikáció

A válaszadók 10-es skálán 8,55-re értékelték a belső kommunikáció fontosságát. A válaszadók 52,6%-ának van belső kommunikációs stratégiája. A belső kommunikációs feladatok ellátására a cégek több mint harmadánál (34%) nincs külön dedikált szakember, 37%-nál 1 fő feladata és csak 29%-nál van egynél több fő.

A belső kommunikáció célja leginkább a tájékoztatás, informálás (81,6%), a munkavállalói elköteleződés, lojalitás megteremtése, növelése (78,9%) valamint a munkatársak szervezetről való képének alakítása (63,2%). Ezek mellett még a fluktuáció csökkentését, a munkavégzés kreativitásának, innovativitásának növelését, jutalmazását, valamint az edukációt jelölték meg célként.

A vállalaton belüli kommunikációra leggyakrabban a rendezvényeket és a kör e-mailt használják a válaszadók. Közel felük belső hírlevelet is alkalmaz erre a célra.

A munkatársaknak szervezett rendezvények közül a válaszadók háromnegyede szervez valamilyen, teljes vállalatot érintő csapatépítő rendezvényt (családi nap, karácsonyi ünnepség), 63,2%-uk támogatja az alkalmazottak szakmai képzését, továbbképzését, és több mint felüknél (52,6%) kis létszámú csapatépítő tréninget is szerveznek a munkatársaknak.

Elhanyagolható azon közepes és nagy cégek aránya, ahol nincs semmilyen, munkatársaknak szóló rendezvény.

A válaszadók több mint fele (52,6%) sehogyan sem méri a belső kommunikáció hatékonyságát.

A megkérdezettek nagy többsége követi az ÉVOSZ kommunikációját, és a 10-es skálán 7,71-re értékelték a szövetség külső kommunikációját.

A válaszadók 42,1%-a nem jár semmilyen szakmai továbbképzésre, marketing vagy kommunikációs szövetség által szervezett szakmai rendezvényre.

A teljes építőipari szakma kommunikációját 5-ös skálán 3,05-re értékelték a válaszadók.

Az elmúlt években történt fejlődést látják a válaszadók, de azt is, hogy más ágazatokhoz képest még mindig nagy a lemaradás ezen a területen. Szemléletváltásra lenne szükség a vállalkozásoknál ahhoz, hogy megértsék, elfogadják, hogy a kommunikációnak kiemelt helye van az üzleti piaci érvényesülés javításában.

Az ÉVOSZ Média Tagozata elkötelezett azért, hogy továbbfejlődési lehetőségeket tárjon fel a tagjai számára és arra ösztönözze a cégeket, hogy éljenek ezekkel a lehetőségekkel.