Az ErasmusPro program keretében 2022. szeptemberétől négy végzős szakmunkástanuló - egy ács, egy kőműves, egy burkoló és egy asztalos - vett részt féléves szakmai gyakorlaton a francia Les Compagnons du Devoir szakképzős intézményben.

A résztvevők a kiutazásuk előtt öthetes intenzív nyelvtanfolyamon sajátították el francia nyelv alapjait és a munkájukhoz szükséges legfontosabb szakmai kifejezéseket. Kiutazásukat követően más-más francia városban lévő Compagnon Házban kerültek elhelyezésre, ahol a szállásuk és ellátásuk biztosítása mellett a Compagnon képzési programjába is bekapcsolódtak.

Gyakorlatuk során a fiatalok egy speciális tanulói-munkaszerződés keretében nap közben egy építési vállalkozónál dolgoztak, esténként 8 és 10 óra között pedig a Compagnon Házban elméleti és szakrajz foglalkozásokon, szombatonként pedig tanműhelygyakorlatok keretében fejlesztik tovább a tudásukat. Ezáltal a munkahelyi tapasztalatok megszerzése mellett egy intenzív és magas színvonalú szakmai továbbképzésben is részt vettek.

 

  

 

A Compagnon képzési alapelvét a szakmai képzés és az emberformálás megvalósítása jelenti. A képzést nem főállású oktatók, hanem a régióban élő és dolgozó idősebb Compagnon mesterek felügyelete mellett a mesterképzésben résztvevő rangidős fiatalok irányítják. Az azonos szakmájú fiatalok alkotta szakmacsoportok havonta megbeszéléseket tartanak, ahol a tanulóknak be kell számolniuk az addig elvégzett munkájukról, bemutatva az elkészített szakrajzaikat és makettjeiket, és ezek társaik általi elfogadását követően léphetnek tovább a következő tananyagegység begyakorlásához. Mindezek önállóságuk, kommunikációs és kockázatvállalási készségeik fejlődését nagymértékben elősegítették.

 

 

A résztvevők közül a projekt márciusi zárását követően ketten a 2022/23-as tanév végéig tovább folytatták tanulmányaikat a Compagnon-nál. Közülük Sós Balázs asztalos pedig egy adoptációs vizsga teljesítése után csatlakozott a Compagnon mesterképző programjához, és az ún. Tour de France program keretében folytatja tovább a munka melletti szakmai továbbképzését.

 

Pete Zoltán 
ügyv. ig. helyettes