A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamos Energia Társaság (MEEVET) 2020-21-ben a GINOP-5.3.5-18-2019-00139 jelű, „A munka jövője az energetikai szektorban tevékenykedő, regisztrált villanyszerelők vonatkozásában” elnevezésű projekt keretén belül valósította meg a regisztrált villanyszerelők kompetenciafejlesztését, mellyel több, mint 200 villanyszerelő számára nyújtott szakmai-munkaerőpiaci szolgáltatást.

A rendelkezésre álló szakemberek hiánya országosan egyre súlyosabb gondot okoz a gazdaságnak, az építőiparnak és a lakosságnak is a villanyszerelési munkák ellátása területén is. A foglalkoztatók, vállalkozások komoly munkaerőhiánnyal küzdenek, így a meglevő, tapasztalt, regisztrált villanyszerelők szaktudásuk, munkaidejük hatékony kihasználását egyes részfolyamatok - főleg az ügyviteli-adminisztrációs tevékenységek - elektronikus útra terelésével igyekeznek megoldani. Ehhez az érintett régiókban területileg illetékes elosztói engedélyes szolgáltatók online bejelentési, ügyintézési felületek fejlesztésével és azok használhatóságának növelésével igyekeznek hozzájárulni.

Az elektronikus ügyviteli-adminisztrációs tevékenységek ellátásához azonban a regisztrált villanyszerelők jelentős része nem rendelkezik megfelelő digitális kompetenciákkal, készségekkel. A 2020-ban megjelenő COVID-19 pandémia a digitalizáció, az elektronikus ügyviteli folyamatok használatára vonatkozó igényeket felerősítette, melyre válaszul a regisztrált villanyszerelők által végzett tevékenység ügyviteli-ügyintézési folyamatainak elektronikus útra terelése iránt jelentősen megnőtt az igény.

A GINOP-5.3.5-18-2019-00139 projekt keretében a 2020.03.01-i projektindítást követően megvalósult egy 200 fős kérdőíves felmérés a kommunikációs, ügyviteli, bürokratikus, munkavégzési folyamatokról, a regisztrált villanyszerelők ügyintézési szokásairól, valamint ezzel párhuzamosan elvégezték az online kommunikáció előnyeinek iparág és szakma specifikus felmérését és kutatását, a legjobb gyakorlatok összegyűjtését.

A felmérés eredményei azt mutatják, hogy a regisztrált villanyszerelők több mint 95%-a nyitott az elektronikus felületen történő kommunikációra, azonban a 45-50 év feletti korosztály, azon belül is elsősorban a szakmunkás végzettséggel rendelkező villanyszerelők nem rendelkeznek olyan szintű informatikai alaptudással és gyakorlattal, amire biztonságosan lehetne építeni az elektronikus ügyviteli folyamatokat. Emiatt a szakemberek jelentős része idegenkedik az elektronikus eszközök használatától, az ügyviteli-adminisztrációs folyamatok online felületen történő elvégzésétől, nem tapasztalták még meg az elektronikus ügyintézés előnyeit, így a regisztrált villanyszerelők döntő többsége még mindig papír alapon rögzíti a helyszíni igényfelmérést és a megfelelő igénybejelentések beküldését. Nyitottak azonban a munkafolyamatot könnyítő, elsősorban az általuk is egyre szélesebb körben használt okostelefonokon futó applikációk használatára, a felület megismerésére, megtanulására.

Fentiekre építve, és a brainstorming eredményeit figyelembe véve a projekt keretében a piaci és digitális fejlődési irányoknak történő megfeleléshez az alábbi szakmai módszertanokat és megoldási javaslatokat, fejlesztési-képzési lehetőségeket dolgozták ki:

  • online tananyag kifejlesztése, az oktatási módszertanok kidolgozása, pilot csoport oktatása
  • online oktatási felület kialakítása, oktatási anyagok elérhetővé tétele a célcsoport-tagok számára
  • a célcsoport felé az ismeretek átadása a stúdióban elkészített videófelvételeken keresztül
  • az oktatási anyagok kikerültek a projekt honlapjára: https://www.meevet.hu/tartalom/projektek
  • informatikai rendszer átalakítása, adatbázis megoszthatóvá tétele az engedélyesekkel (E.ON)
  • megújuló kommunikációs felület kialakítása az ügyvitel és műszaki ismeretek átadásához
  • 120 fős kompetenciafelméréshez tartozó szakmai módszertani tanulmány elkészítése

Az elektronikus ügyviteli-adminisztrációs folyamatok használatához az információátadást mind offline, mind online tananyagban szükséges volt elkészíteni úgy, hogy a tananyagok rövidek, tömörek, célzottak, könnyen érthetőek legyenek, és a lehető legátláthatóbb, számítógépen és okostelefonon is könnyen feldolgozható módon kellett azokat elkészíteni, legyen szó akár az elektronikus ügyviteli folyamat oktatásáról vagy a műszaki ismeretek átadásáról. Szinte minden megkérdezett célcsoporttag tisztában volt az online kommunikáció előnyei közül a gyors, praktikus és kényelmes elérhetőségről, azonban nem ismertek olyan szakmai jellegű, magyar nyelvű weboldalt, melyet munkájukhoz hatékonyan tudnának használni.

További jellemző kockázat a villanyszerelői szakma művelőinek egyre növekvő átlagéletkora. Egyre nehezebb megfelelő referenciákkal rendelkező, képzett villamos szakembert találni. Az idősebb villanyszerelők nehézkesen használják az internetet, okos eszközöket, inkább ragaszkodtak a papír alapú ügyintézéshez. Alig használják az elektronikus nyomtatványokat és az elektronikus folyamatokat, ezek alkalmazásához hozzáértő munkatársat, gyakornokot a legritkább esetben vesznek igénybe. A közüzemi szolgáltatóknál fejlesztett korszerű, elektronikus ügyintézési módszereket szinte alig használják, ragaszkodtak a személyes ügyfélszolgálati, papír alapú rendszerhez, mellyel a produktív munkától vonják el az időt, és nem tudták az elvárásoknak megfelelően gyorsítani a munkafolyamatokat.

A projekt keretében ezen a szemléleten kellett változtatni, megmutatva és megtanítva a kiváló szakembereket a modern eszközök használatára, a produktív villanyszerelői kapacitás minél nagyobb arányú felszabadítása, az ügyintézési idő csökkentése és az ügyfélelégedettség növelése érdekében. Az online képzést sikeresen elvégző, és a digitális felületek használatának gyakorlati ismereteiről sikeresen számot adó regisztrált villanyszerelők digitális ügyintézői minősítést kaptak, melyet követően a továbbfejlesztett online ügyviteli rendszerek használatával kapcsolatos ismeretekről a szokásos továbbképzési alkalmakhoz kapcsolódóan tudnak számot adni.

A projekt eredményeinek köszönhetően a regisztrált villanyszerelői létszám az EON bekapcsoljuk.hu rendszerében több, mint kétszeresére növekedett. Az eredményekről, a projekt keretében kifejlesztett online oktatási anyagok elérhetőségéről, az online ügyintézői minősítés előnyeiről és elérésének módjáról a projekt által érintett két régióban a regisztrált villanyszerelőket hírlevélben értesítették. A kiadott oktatási módszertani kiadvány és a szakmai módszertani tanulmány letölthető a projekt honlapjáról: https://www.meevet.hu/pages/ginop-5-3-5-18-2019-00139-palyazat.

További feladat és célkitűzés, hogy a projekt által érintett két régión felül az ország egész területén elérhetővé tegyék a projekt során elért eredményeket, és az ott működő (egyébként átalakulás alatt álló) elosztói engedélyes szolgáltatókat is bevonják a digitális ügyintézési megoldások elterjesztésébe, további oktatási segédanyagok rendelkezésre bocsátásával a projekt eredményeinek országos szintre történő kiterjesztésével.

 

Kovács László
MEE VET Elnök