Hidegburkoló szakmai továbbképzés, München, Traunstein – 2019

Ács szakmai továbbképzés, Biberach 2019

Szakképzési szakemberek egyhetes franciaországi szakmai tanulmányútja

Zsaluzóács továbbképzés 2018

Fiatal szakmunkások féléves szakmai továbbképzése - 2018/2019

Szárazépítő szakmai továbbképzés 2018

Kőműves tanártovábbképzés 2017

Kőműves és zsaluzóács továbbképzések 2016/2017

Építőipari szaktanárok, gyakorlati oktatók és szakképzési szakemberek németországi és belgiumi szakmai továbbképzése 2016/2017

Szárazépítő szakmát oktató szaktanárok szakmai továbbképzése 2015

Fiatal szakmunkások féléves külföldi szakmai gyakorlata 2014-2015

Kőműves szaktanárok és oktatók németországi szakmai továbbképzése 2014

Szakképzési szakemberek német- és franciaországi tanulmányútja 2013/2014

Kőműves szaktanárok és oktatók németországi szakmai továbbképzése 2013

Fiatal építőipari szakmunkások féléves francia- és németországi szakmai továbbképzése 2012/2013

Építőipari oktatási szakértők belgiumi és ausztriai szakmai tanulmányútja - 2012

Ács és szárazépítő oktatók németországi szakmai továbbképzése - 2012

Fiatal építőipari szakmunkások féléves francia- és németországi szakmai továbbképzése 2011/2012

Építőipari oktatási szakértők németországi szakmai tanulmányútja - 2011

Ács és kőműves oktatók németországi szakmai továbbképzése - 2011

Fiatal építőipari szakmunkások féléves franciaországi szakmai továbbképzése

Ács és asztalos oktatók falépcső-építő szakmai továbbképzése - 2010

EURONAVER

Ács és asztalos oktatók lépcsőépítési továbbképzése - 2008

Energiatakarékos építési eljárások építőipari szakoktatók részére - 2007

Fiatal építőipari szakmunkások egyéves francia- és németországi továbbképzése - 2006/2007

 


Hidegburkoló szakmai továbbképzés, München, Traunstein – 2019

Az ÉVOSZ által az Erasmus+ Program keretében megvalósított kéthetes németországi hidegburkoló szakmai továbbképzésen huszonöt, az ország különböző építőipari szakiskolájában oktató szaktanár és gyakorlati oktató vett részt. A 2019. június 24. és július 5. között megtartott tanulmányút résztvevői elméleti és gyakorlati képzés keretében a hidegburkoló szakma teljes spektrumát, azaz a kerámia burkolólapok gyártását, valamint a burkoláshoz használt korszerű anyagok és szerszámok körét is megismerhették. 

Tovább...

 >> tartalomjegyzék

 

Ács szakmai továbbképzés, Biberach 2019

Az ÉVOSZ által az Erasmus program keretében megvalósított tanártovábbképző programokban elsősorban a hazai építőipari szakképzésben nem, vagy csak érintőlegesen tárgyalt szakterületek tanműhely gyakorlat keretében történő elsajátítására helyezzük a hangsúlyt.

A 2019. május 26. – június 1. között megtartott ács projekt résztvevői az egyhetes német-országi szakmai továbbképzésükön a tetők korszerű energetikai követelmények szerinti megépítést, felújítását, valamint a hő-, hang- és vízszigetelő anyagok szakszerű alkalmazását ismerhették meg. Egy elméleti bevezető keretében áttekintették a tetőépítésre vonatkozó épületfizikai előírásokat, majd tanműhelygyakorlatukon a tetőszigetelés szakszerű kivitelezési megoldásit gyakorolták be. Végezetül a helyiségek légzárását Blow Door teszttel ellenőrzik. 

Tovább... 

 >> tartalomjegyzék

 

Szakképzési szakemberek egyhetes franciaországi szakmai tanulmányútja 

A szakképzési szakértők franciaországi tanulmányútjának célja a Compagnon sok tekintetben egyedülálló, rendkívül magas színvonalú szakmai alap- és mesterképzést nyújtó tevékenyégének tanulmányozása volt. A résztvevők egyúttal az Erasmus Mobility Pro program keretében féléves franciaországi szakmai gyakorlatukat éppen befejező magyar asztalos, ács és szárazépítő szakmunkás fiatalok programjának kiértékelésében is részt vettek. 

A tanulmányút során mód nyílt a Compagnon pályaorientációs és kézműves szakmákat népszerűsítő tevékenységének megismerésére is. A Compagnon ugyanis országos képzési hálózatán keresztül számos olyan jól bevált pályaorientációs kezdeményezést valósít meg – szakmai bemutatók, valamint a szakmákat bemutató videofilmek, interjúk, stb. -, amelyeket a későbbiekben költséghatékony módon itthon is adaptálni lehet.

Tovább... 

 >> tartalomjegyzék

 

Zsaluzóács továbbképzés 2018

Az ÉVOSZ az Erasmus+ Program keretében, 2018. november 11-17. között a nagytáblás zsalu-rendszerek alkalmazási lehetőségeinek bemutatására építőipari szaktanárok és gyakorlati oktatók számára szervezett tanulmányutat. Az ország különböző építőipari szakiskolájából érkező húsz szaktanár és oktató az egyhetes tanulmányutat keretében a Paschal és a NOE cégeknél tett látogatás mellett a Biberachi és a Sigmaringeni Gyakorlati Képzőközpontokban a német duális képzés egyik fontos pillérét jelentő üzemen kívüli gyakorlati képzést is tanulmányozta. 

Tovább...

 >> tartalomjegyzék

 

Fiatal szakmunkások féléves szakmai továbbképzése 2018/2019

Az EU 2018. az évben indított Erasmus Pro pályázata kiemelt prioriasként támogatja a fiatalok hosszú távú, azaz hat hét és egy év közötti külföldi szakmai gyakorlatának megvalósítását. Projektünkben 2018 szeptembere és 2019 márciusa között négy végzős építőipari szakmunkás - egy ács, egy szárazépítő és két asztalos - vett részt féléves franciaországi szakmai továbbképzésen. 

Tovább...  

 >> tartalomjegyzék

 

Szárazépítő szakmai továbbképzés - 2017-1-HU01-KA102-035434 sz. Erasmus+ Projekt

Az ország különböző építőipari szakképző intézményében dolgozó húsz szaktanár és gyakorlati oktató 2018. május 13. és 19. között szárazépítő szakmai továbbképzésen vett részt a Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH Bad Aussee-i és Puchbergi  üzemében. Az elméleti és gyakorlati képzést is magában foglaló projektet az ÉVOSZ az Erasmus + Program anyagi támogatásával valósította meg. A Rigips Austria Bad Aussee-i gipszkarton-lap gyártóbázisán elsőként egy bevezető előadás keretében a résztvevők áttekintést kaptak a cég gipszkarton termékeiről...

Tovább...

  >> tartalomjegyzék

 

Kőműves tanártovábbképzés 2017

Huszonöt kőműves szakmát oktató szaktanár és gyakorlati oktató 2017. augusztus végén kéthetes németországi szakmai továbbképzésen vett részt a Traunsteini Gyakorlati Képzőközpontban. A Müncheni és Felső-Bajorországi Kézműves Kamara gyakorlati oktatási centrumában a kőműves, ács, asztalos és útépítő szakmák mellett autószerelő, szerkezet- és karosszérialakatos, valamint fodrász, szépségápoló és irodai alkalmazottak un. üzemen kívüli gyakorlati képzése történik.

A német duális szakképzési rend értelmében a tanulók a cégeknél megvalósuló gyakorlati képzés mellett a szakma alapvető fogásait ezekben az üzemen kívüli képző-központokban sajátíthatják el. Mindez garanciát jelent arra, hogy a tanulók a szakma teljes egészét felölelő gyakorlati képzésben részesüljenek. A tanulókat foglalkoztató, többségében kis- és közép-vállalkozások általában az adott szakma néhány résztevékenységére specializálódnak, ezért a tanulók ott nem tudják szakmájuk minden szegmensét begyakorolni. Németországban a tanulók az első tanévben 20, a másodikban 14, a harmadik évben pedig a vizsgára való felkészüléshez már csak 4 hetet töltenek a gyakorlati képzőközpontokban. A vállalkozásnál pedig ezzel ellentétben tanévenként egyre több hetet dolgoznak...

Ide kattintva letölthető a szakmai összefoglaló teljes anyaga

>> tartalomjegyzék

 

Kőműves és zsaluzóács továbbképzések 2016/2017

2016-1-HU01-KA102-022534 számú Erasmus+ Projekt

Az építőipari szakképzés színvonalának és hatékonyságának növelését az ÉVOSZ alapítása óta az egyik legfontosabb feladatának tekinti. Ennek egyik eszközeként a Leonardo majd az Erasmus+ Programok anyagi támogatásával immár két évtizede szervezünk szakmai tovább-képzéseket az építőipari szakiskolák szaktanárai és gyakorlati oktatói számára. Projektjeinkben elsősorban olyan új technológiák vagy építési megoldások bemutatására, illetve tanműhelygyakorlat keretében történő begyakorlására biztosítunk lehetőséget, amelyek még nem vagy még nem kellő hangsúllyal szerepelnek az egyes építőipari szakmák képzésnek tananyagában. Egyúttal fontosnak tartjuk azt is, hogy a szaktanárok a tanműhely-gyakorlatokon maguk is kipróbálhassák azokat a fogásokat, amiről az elméleti oktatás keretében tanítanak.

A 2016. évben elnyert pályázati támogatásból augusztusban kőműves, novemberben pedig zsaluzóács szakmai továbbképzést szerveztük, amelyen az ország különböző régióiban működő építőipari szakiskolákból összesen negyvenöt szaktanár és gyakorlati oktató vett részt...

Ide kattintva letölthető a szakmai összefoglaló teljes anyaga

 

 >> tartalomjegyzék

 

Építőipari szaktanárok, gyakorlati oktatók és szakképzési szakemberek németországi és belgiumi szakmai továbbképzése 2016/2017

2016-1-HU01-KA102-022534 számú Erasmus+ Projekt

Az ÉVOSZ munkaadói szervezetként külföldi szakmai továbbképzéseit nem saját munkatársai, hanem az ország különböző intézményeiben dolgozó szaktanárok, gyakorlati oktatók és szakképzési szakemberek számára teszi hozzáférhetővé. Projektünk legfontosabb célkitűzése a hazai építőipari szakképzés színvonal-növelésének elősegítése volt. Ennek érdekében a résztvevők számára új szakmai és pedagógiai ismeretek elsajátítására, valamint az ágazat szakember-utánpótlását elősegítő jól bevált külföldi példák bemutatására biztosítottunk lehetőséget. 

Pályázatunkban öt különböző témájú mobilitási program keretében nyolcvanöt résztvevő szakmai továbbképzését valósítottuk meg. Építőipari szaktanárok és gyakorlati oktatók számára Németországban egy – egy kőműves, zsaluzóács és ács témájú gyakorlati továbbképzést szerveztünk. Szakképzési szakemberek számára pedig Belgiumban és Németországban az építőipari munkaadói szerveztek szakember-utánpótlás elősegítését szolgáló jó példáit, valamint az építőipari szociális partnerek szakképzést támogató együttműködését mutattuk be.  

Ide kattintva letölthető a szakmai összefoglaló teljes anyaga

>> tartalomjegyzék

 

Szárazépítő szakmát oktató szaktanárok és gyakorlati oktatók egyhetes szakmai továbbképzése

2014-1-HU01-KA102-000125 számú Erasmus + Projekt

 Bad Aussee, Puchberg, 2015. május 17-22.

Pályázatunk elsődleges célja a hazai építőipari szakképzés színvonal-növekedésének, és az ágazat szakember utánpótlásának elősegítése. A szárazépítő tanártovábbképzéseken résztvevő szaktanárok és gyakorlati oktatók a projekt eredményeként új szakmai és oktatás módszertani ismereteiket, valamint új kivitelezési eljárásokat és technológiákat ismerhettek meg. 

A szárazépítési projektünk célkitűzés a szárazépítő szakma elméleti és gyakorlati oktatását végző szakemberek történő továbbképzése volt....

Ide kattintva letölthető a szakmai összefoglaló teljes anyaga

>> tartalomjegyzék

 

Fiatal szakmunkások féléves külföldi szakmai gyakorlata

2014-1-HU01-KA102-000125 számú Erasmus + Projekt

Pályázatunk elsődleges célja a hazai építőipari szakképzés színvonal-növekedésének, és az ágazat szakember utánpótlásának elősegítése. A pályakezdő szakmunkás fiatalok féléves külföldi szakmai gyakorlatával a fiatalok szakmai ismeretei és személyiségük fejlődését kívántuk elősegíteni. Gyakorlatuk eredményeként az elsajátított új szakmai ismereteik mellett személyiségük is jelentős mértékben tovább fejlődött, önállóbbá és elhivatottabbá váltak. Kommunikációs, kockázatvállalási és adaptációs készségükkel együtt önbizalmuk, ön-értékelésük, és gondolkodásmódjuk is jelentős mértékben továbbfejlődött. Megismerhették ...

Ide kattintva letölthető a szakmai összefoglaló teljes anyaga

>> tartalomjegyzék

 

Kőműves szaktanárok és oktató kéthetes németországi szakmai továbbképzése

2014-1-HU01-KA102-000125 számú Erasmus + Projekt 

Traunstein, 2014. augusztus 17-30.

Pályázatunk elsődleges célja a hazai építőipari szakképzés színvonal-növekedésének, és az ágazat szakember utánpótlásának elősegítése. A kőműves tanártovábbképzéseken résztvevő szaktanárok és gyakorlati oktatók a projekt eredményeként új szakmai és oktatás módszertani ismereteiket, valamint új kivitelezési eljárásokat és technológiákat ismerhettek meg... 

Ide kattintva letölthető a szakmai összefoglaló teljes anyaga

>> tartalomjegyzék

 

Szakképzési szakemberek német- és franciaországi tanulmányútja 2013/2014

 LdV-HU-13-VEP-3044 számú Leonardo da Vinci Projekt

Projektünk célja az építőipari szakmákban szervezett külföldi szakmunkásversenyek szakmai követelményének, valamint a német-, és franciaországi duális építőipari szakképzésen belül a munkahelyi és üzemen kívüli gyakorlati képzés egymásra épülésének és tematikájának tanulmányozása volt. Ezért tanulmányútjainkra ez alkalommal az építőipari szaktanárok és gyakorlati oktatók mellett a szakképzésben közreműködő szakmai szervezetek, és tanulókat foglalkoztató építési vállalkozások képviselőit is meghívtuk.

...

Ide kattintva letölthető a szakmai összefoglaló teljes anyaga.

Drezdai Oktatási Központ prezentációja

Compagnon prezentációja

Francia Kézműves Kamara prezentációja

 


Kőműves szaktanárok és oktatók németországi szakmai továbbképzése 2013LdV-HU-13-VEP-7017 számú Leonardo da Vinci Projekt

Traunstein, 2013. augusztus 25. – szeptember 7.

Projektünk célja a kőműves szakmákban szervezett nemzetközi szakmunkásversenyek (Euro-Skills, WorldSkills) szakmai követelményének, és értékelési szempontjainak megismertetése, a versenyzők felkészítése németországi módszertanának tanulmányozása, valamint a projekt során szerzett szakmai tapasztalatoknak a hazai szakképzés rendszerébe történő integrálásának elősegítése volt.

...

Ide kattintva letölthető a szakmai összefoglaló teljes anyaga.

A projekt során elkészített feladatok

Boltozatok típusai és építés

Ramonád készítése

Német-magyar kőműves szójegyzék


Fiatal építőipari szakmunkások féléves francia- és németországi szakmai továbbképzése 2012/2013LdV-HU-12-PLM-7016 sz. Leonardo da Vinci projekt

Projektünkben tízhat fiatal építőipari szakmunkás számára biztosítottunk lehetőséget arra, hogy féléves külföldi szakmai gyakorlatuk eredményeként meglévő szakmai ismereteiket új elméleti, gyakorlati és személyes kompetenciákkal egészítsék ki, és egyúttal megismerjék egy fejlett EU tagország munka-, és vállalat-szervezési gyakorlatát, megtanuljanak franciául, illetve németül, és szakmai ismereteik bővítése mellet új transzverzális jártasságokra tegyenek szert. Az idegen nyelvi környezetben a német, illetve francia nyelv mindennapi fordulatai mellett szakmájuk szakszókincsét is el tudták sajátítani. Gyakorlatuk során azonban arra is lehetőségük nyílt, hogy a hallás utáni nyelvtanulás mellett szervezett nyelvoktatáson is részt vegyenek, ami a helyesírási és olvasási készségük fejlesztését is nagymértékben elősegítette

...

Ide kattintva letölthető a teljes anyag.


Építőipari oktatási szakértők belgiumi és ausztriai szakmai tanulmányútja - 2012LdV-HU-12-VEP-3004 sz. Leonardo da Vinci projekt

A tanulmányút egyik legfontosabb célkitűzése a német duális építőipari szakképzés gyakorlatának, valamint az építőipari szakmákban szervezett német nemzeti szakmunkásverseny szakmai követelményeinek bemutatása volt, ezért a tanulmányútra ez alkalommal az építőipari szakmákat tanító szaktanárok és gyakorlati oktatók mellett a szakképzésben közreműködő hivatalok, minisztériumok, kamarák, építési vállalkozások és anyag-gyártók képviselőit is meghívást kaptak.

...

Ide kattintva letölthető a teljes anyag.


Ács és szárazépítő oktatók németországi szakmai továbbképzése - 2012LdV-HU-12-VEP-7017 számú Leonardo da Vinci Projekt

Projektünk célja az ács és szárazépítő szakmákban szervezett nemzetközi szakmunkásversenyek szakmai követelményének, és értékelési szempontjainak megismertetése, a versenyzők felkészítése németországi módszertanának tanulmányozása, valamint a projekt során szerzett szakmai tapasztalatoknak a hazai szakképzés rendszerébe történő integrálásának elősegítése volt.

A projekt koordinálását az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) végezte. A továbbképzésen felhívásunk alapján az ország különböző szakiskolájában dolgozó 14 ács és 14 szárazépítő szaktanár, valamint munkahelyi és gyakorlati oktató vett részt. Közülük az elmúlt években többen is aktívan részt vettek a hazai Szakma Sztár, illetve a nemzetközi szakmunkásversenyeken induló ács szakmunkástanulók szakmai felkészítésében.

...

Ide kattintva letölthető a teljes anyag.


Fiatal építőipari szakmunkások féléves francia- és németországi szakmai továbbképzése 2011/2012LdV-HU-11-PLM-7016 sz. Leonardo da Vinci projekt

Projektünkben tízhat fiatal építőipari szakmunkás számára biztosítottunk lehetőséget arra, hogy féléves külföldi szakmai gyakorlatuk eredményeként meglévő szakmai ismereteiket új elméleti, gyakorlati és személyes kompetenciákkal egészítsék ki, és egyúttal megismerjék egy fejlett EU tagország munka-, és vállalat-szervezési gyakorlatát, megtanuljanak franciául, illetve németül, és szakmai ismereteik bővítése mellet új transzverzális jártasságokra tegyenek szert. Az idegen nyelvi környezetben a német, illetve francia nyelv mindennapi fordulatai mellett szakmájuk szakszókincsét is el tudták sajátítani. Gyakorlatuk során azonban arra is lehetőségük nyílt, hogy a hallás utáni nyelvtanulás mellett szervezett nyelvoktatáson is részt vegyenek, ami a helyesírási és olvasási készségük fejlesztését is nagymértékben elősegítette

A projekt keretében tizennégy - ács, kőműves, épületburkoló és szárazépítő szakmájú - fiatal a franciaországi AOCDTF (Association Ouvrière des Compagnons de Devoir du Tour de France) magas színvonalú felnőtt továbbképző programjában vett részt, egy kőműves és egy ács szakmunkás pedig egy-egy német építési vállalkozónál dolgozott.

...

Ide kattintva letölthető a teljes anyag.


Építőipari oktatási szakértők németországi szakmai tanulmányútja - 2011LdV-HU-11-VEP-3038 sz. Leonardo da Vinci projekt

Összefoglaló

A tanulmányút egyik legfontosabb célkitűzése a német duális építőipari szakképzés gyakorlatának, valamint az építőipari szakmákban szervezett német nemzeti szakmunkásverseny szakmai követelményeinek bemutatása volt, ezért a tanulmányútra ez alkalommal az építőipari szakmákat tanító szaktanárok és gyakorlati oktatók mellett a szakképzésben közreműködő hivatalok, minisztériumok, kamarák, építési vállalkozások és anyag-gyártók képviselőit is meghívást kaptak

Ide kattintva letölthető a teljes anyag.


Kőműves és ács oktatók kéthetes németországi szakmai továbbképzéseLdV-HU-11-VEP-7017 számú Leonardo da Vinci Projekt

Összefoglaló

Projektünk célja az ács és kőműves szakmákban szervezett nemzetközi szakmunkásversenyek szakmai követelményének, és értékelési szempontjainak megismertetése, a versenyzők felkészítésének német-országi módszertanának tanulmányozása, valamint a projekt során szerzett szakmai tapasztalatoknak a hazai szakképzés rendszerébe történő integrálásának elősegítése volt.

A projekt koordinálását az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) végezte. A továbbképzésen felhívásunk alapján az ország különböző szakiskolájában dolgozó 13 ács és 13 kőműves szaktanár és gyakorlati oktató vett részt, akik az elmúlt években aktívan részt vettek a hazai SZKTV, illetve a Szakma Sztár versenyeken induló kőműves és ács szakmunkástanulók szakmai felkészítésében.

...

Ide kattintva letölthető a teljes anyag.


Fiatal építőipari szakmunkások féléves franciaországi szakmai továbbképzéseLdV-HU-09 - PLM – 2005 sz. Leonardo da Vinci projekt - 2009/10

Projektünkben tíz fiatal építőipari szakmunkás számára biztosítottunk lehetőséget ahhoz, hogy meglévő szakmai ismereteiket a franciaországi AOCDTF (Association Ouvriere des Compagnons de Devoir du Tour de France) magas színvonalú felnőtt továbbképző programban új elméleti, gyakorlati és személyes kompetenciákkal egészítsék ki, és egyúttal megismerjék egy fejlett EU tagország munka-, és vállalat-szervezési gyakorlatát, megtanuljanak franciául, és szakmai ismereteik bővítése mellet új transzverzális jártasságokra tegyenek szert.

A részvétel feltétele szakirányú - kőműves, ács, asztalos, tetőfedő vagy épületgépész - szakmunkás-bizonyítvány és szakmai gyakorlat megléte, jó tanulmányi eredmény, legfeljebb 23 éves életkor, kellő szakmai motiváltság.

...

Ide kattintva letölthető a teljes anyag.


Ács és asztalos oktatók falépcső-építő szakmai továbbképzése - 2010

A kéthetes németországi szakmai továbbképzés keretében huszonhat, az ország különböző építőipari szakiskolájából érkező ács és asztalos szaktanár, illetve gyakorlati oktató a Traunsteini Gyakorlati Képző Központ (BBZ) tanműhelyében az egyenes- és törtkarú, valamint a negyedfordulatú húzott falépcsők hagyományos, és számítógép általi méretezési és kivitelezési elsajátításával ismerkedett meg.

A projektet koordináló ÉVOSZ a továbbképzés igényeinek felmérését, a partnerintézmény kiválasztását, a szakmai gyakorlat programjának meghatározását, a projekt meghirdetését, az érdeklődők tájékoztatását, a kedvezményezettek kiválasztását és felkészítését, a Leonardo szerződések előkészítést, a résztvevők utazásának megszervezését, biztosításuk megkötését, a projekt megvalósításának és a résztvevők szakmai fejlődésének nyomon követését, valamint a projekt eredményeinek értékelését és terjesztését végezte.

...

Ide kattintva letölthető a teljes anyag.


EURONAVER

„Európában tanulni és dolgozni”

A Francia Képműves Kamra (APCM) koordinálásával és további öt ország - Anglia, Dánia, Németország, Magyarország, Olaszország és Svájc – kilenc szakmai szervezetének, köztük az ÉVOSZ közreműködésével, a Leonardo program finanszírozásával megvalósított pilot projekt (REIM Projekt), melynek célja a külföldi szakmai gyakorlatok - mobilitási projektek – legjobb szakmai példáinak a www.euronaver.net honlapon történő bemutatása. A honlap emellett számos hasznos gyakorlati információt és tanácsot is bemutat a szakiskolai, vagy más szakképzési formában résztvevő gyakornokok által egy másik európai országban megvalósuló szakmai gyakorlatok szervezői és résztvevői számára. A honlap egyúttal egy európai szakmai hálózatot is létrehoz, amely a kis- és középvállalkozások számára az európai mobilitási programok helyes gyakorlataival kapcsolatos tapasztalatcserére biztosít lehetőséget.

A honlap használói lehetőséget kapnak arra, hogy a gyakornokok külföldi szakmai gyakorlatuk során szerzett tapasztalataikat másokkal megosszák, illetve mások európai tapasztalataiból ötletet merítsenek. Az így létrejövő szakmai hálózat a mobilitással, az európai képzési lehetőségekkel illetve a csereprogramokkal kapcsolatos, már meglévő kezdeményezések, és projekteredmények számára európai szinten teremt kapcsolatot.

A honlapon a mobilitásokat elősegítő módszerekre, és a mobilitás-szervezésre vonatkozó konkrét projekteredmények adatbázisa mellett egy minőségbiztosítási kézikönyv, és az európai, valamint a nemzeti honlapokhoz hozzáférést biztosító hasznos linkek is megtalálhatók. A projekt második fázisában a szakmai hálózat tagjai további országok szakmai szervezeteivel egészülnek még ki, és a tagok a honlap tartalmát és eszközeit továbbfejlesztik, és a hálózat mennyiségi és minőségi fejlesztéséről továbbra is gondoskodnak.

További információ: www.euronaver.net


Ács és asztalos oktatók lépcsőépítési továbbképzése - 2008

Az ország különböző régióiból érkező ács és asztalos szaktanárok és gyakorlati oktatók a Bajor Kézműves Kamara Traunsteini Gyakorlati Képzőközpontjában 2008. februárjában megtartott kéthetes szakmai gyakorlaton az egyenes- és törtkarú, valamint a negyedfordulatú húzott falépcsők számítással és szerkesztéssel, illetve számítógépes program segítségével történő méretezési és kivitelezési eljárásait sajátították el.

Az ÉVOSZ, mint küldő szervezet feladat a továbbképzés igényeinek felmérése, a partnerintézmény kiválasztása, a szakmai gyakorlat programjának meghatározása, a projekt meghirdetése és az érdeklődők tájékoztatása, a projekt kedvezményezettjeinek kiválasztása és felkészítése, a Leonardo szerződések előskészítése, valamint résztvevők utazásának megszervezése, biztosításuk megkötése mellett a projekt megvalósításának, valamint a résztvevők szakmai fejlődésének nyomonkövetése, valamint a projekt eredményeinek értékelése és terjesztése volt.

...

Ide kattintva letölthető a teljes anyag.

Képek


Energiatakarékos építési eljárások építőipari szakoktatók részére

Projektünk célja a korszerű energiatakarékos építési módszerek megismerése és elsajátítása, és azoknak a hazai építőipari szakképző intézmények és vállalkozások körében történő továbbadása volt. Az épületek energia-felhasználásának csökkentése világszerte fontos célkitűzés, amelyet egyrészt a falak utólagos hőszigetelésével, valamint korszerű építőanyagok, illetve épületgépészeti és fűtéstechnikai megoldások alkalmazásával valósítanak meg. Projektünkben ezeket a korszerű építési megoldásokat és technikákat kívántuk bemutatni.

A továbbképzés résztvevői az ország különböző régiójában lévő építőipari szakiskolák elméleti és gyakorlati oktatói, valamint a szakmunkástanulók munkahelyi gyakorlati oktatását végző szakemberek voltak. Tanműhely-gyakorlatuk, valamint munkahely- és üzemlátogatásaik során az energiatakarékos építési technológiák tervezésével és kivitelezésével, valamint a korszerű építőanyagok alkalmazásának németországi gyakorlatával ismerkedhettek meg. Emellett a német duális szakképzés moduláris, kompetenciaalapú gyakorlati oktatás-módszertanát, és a német munkaerőpiac szakképzéssel kapcsolatos elvárásait, és az oktatási intézményeknek ezekhez való alkalmazkodását is tanulmányozhatták. betekintést nyerhetnek

...

Ide kattintva letölthető a teljes anyag.


Fiatal építőipari szakmunkások egyéves francia- és németországi továbbképzése - 2006/2007

Projektünkben tizenkét fiatal kőműves, asztalos, ács, és kőfaragó szakmunkás hosszú távú francia- és németországi szakmai továbbképzését valósítottuk meg. Mindkét fogadó partnerünkkel, azaz a francia Les Compagnons du Devoir-ral, és a Sigmaringeni Kézműves Kamarával is már több mint egy évtizede működünk együtt.

A projekt előkészítésekor a fogadó intézmények képviselőivel közösen határoztuk meg a csereprogram tartalmát, a szakmai gyakorlat munkatervét, a kedvezményezettek tervezett számát és szakmánkénti megoszlását, valamint a részvétel kritériumrendszerét.

A kihelyezési projektben való részvétel feltételei:
- meglévő kőműves, ács, asztalos, tetőfedő vagy kőfaragó szakmaunkás-bizonyítvány,
- szakmai gyakorlat igazolása,
- lehetőleg legfeljebb 25 éves életkor,
- jó szakiskolai tanulmányi eredmény,
- szakiskolai és munkahelyi ajánlás,
- a németországi kihelyezés esetén alapfokú német nyelvismeret.

...

Ide kattintva letölthető a teljes anyag.