Kőműves tanulók gyakorlati készségének fejlesztése

Szerződés száma: NTP-MTTD-15-0100

A kőműves szakmát tanuló fiatalok között viszonylag kevés a szakmáját tudatosan választó, motiválta tanuló. Éppen ezért projektünkben az ország különböző szakiskoláiban tanuló tehetséges és szakmájuk iránt kellő érdeklődéssel rendelkező fiatalok számára kívántunk lehetőséget biztosítani arra, hogy az iskolában tanultakat a kőműves szakma alapját jelentő hagyományos épületszerkezetek, a látszó téglafalazatok kivitelezésre vonatkozó elméleti és gyakorlati kompetenciákkal egészítsék ki.  

 

A tehetséggondozó projektünkben a békéscsabai, budapesti, kecskeméti, pécsi, székesfehér-vári és zalaegerszegi építőipari szakiskolából összesen tizennyolc kőműves tanuló vett részt. A projekt keretében négy alkalommal kétnapos, valamint egy egynapos elmélet és gyakorlati foglalkozást tartottunk. Zárásként a projekt során tanultak mérésre egy háromnapos versenyt szerveztünk, amely a Construma Építőipari Szakkiállításon került megrendezésre.

 

Projektünkben a kőműves szakma alapjait magában foglaló látszó téglafalazatok készítésére helyeztük a hangsúlyt, mivel ez a terület ad lehetőséget a logikus gondolkodást, kreativitást és különleges kézügyességet igénylő szakmai ismeretek és kivitelezési gyakorlat, valamint a pontosság, a munkaszervezés, a kellő eszközhasználat, a technikai tudás és az ezekhez tartozó komplex szemlélet elsajátítására.

 

Az első foglalkozáson a jelentkezők tudását mértük fele. A projekt második szakaszában nehézségi szint és összetettség szempontjából olyan feladatokat készítettek el, amelyek a haladás kitűzött ütemének megfelelő fokozatossággal, rendszerszerűen és teljes körűen pótolták a tudásukban fellelhető hiányokat. A tanműhelygyakorlatok mellett a szakrajz foglalkozás keretében az egyes épületszerkezeti elemek, és a hiányzó méreteknek a kiszerkesztését gyakorolták be. A Wienerberger Zrt. és a Knauf Kft. alkalmazás-technikusai a fugázási és a vakolási technikákról tartottak prezentációt, és gyakorlati foglalkozást. Az elméleti és gyakorlati foglalkozásoknak a budapesti Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola Öv utcai gyakorlóbázisa adott helyet.

 

Ezt követően a résztvevők egy háromnapos verseny keretében egyénileg egy komplex feladatot készítettek el, amely lehetőséget biztosított a látszó téglafalazatok építéshez szükséges előkészítési, szerkesztési, ütemezési és megvalósítási ismereteik mérésére, és a projekt eredményeként elsajátított új kompetenciák azonosítására. A versenynek a Construma Építőipari Szakkiállítás keretében került megrendezése, lehetőséget adva ezáltal a projekt eredményeinek széles körben történő bemutatására, valamint a kőműves szakma népszerűsítésére is. A feladat elkészítésre 15 munkaóra állt rendelkezésükre. Az elkészült munkákat előre megadott értékelési szempontok alapján háromfős zsűri által objektív (mérettartást, vízszintesek, függőlegesek, szögek és síktartás, a helyes rajzértelmezés és hézagképzés), valamint szubjektív szempontok (téglák épsége, falfelület tisztasága, összbenyomás) alapján történt.

 

A tehetséggondozó projekt tematikája:

I. foglalkozás: Tudásszint felmérés, tehetségazonosítás. A bevezető eligazítást követően a jelentkezőknek egy falszerkezet szakrajzát kellett kiszerkeszteniük, majd ez alapján a falazatot elkészíteniük. Az elkészült falszerkezetek méreteinek ellenőrzését követően a feladat kiértékelésre került. 

 

II. foglalkozás: falazási alapgyakorlatok és a hozzá tartozó szakrajzok készítése. A pontosság és az időre történő munkavégzés gyakorlása egyszerű kőműves falszerkezeteken.

 

III. foglalkozás: összetett falazási feladatok szakrajzának elkészítése, hézagolás gyakorlása. Rajzkészség fejlődése, különleges hézagolásai technológiák és a helyes eszköz-használat elsajátítása. Klinker falazatok készítése – a Wienerberger cég bemutatója.

 

IV. foglalkozás: Különleges kőműves falazati elemek készítésnek elsajátítása, kitűzés, téglavágás, falazás, ramonád készítése, vakolási technikák gyakorlása.

 

V. foglalkozás: Komplex falazási feladat, 3 napos verseny a Construma Kiállításon. Összetett kőműves téglafalazat önálló, szakszerű elkészítése

 

VI. foglalkozás: Gipszvakolatok készítése, elméleti és gyakorlati foglalkozás – Knauf Kft.

 

A résztvevők a különböző nehézségi szintű gyakorlófeladatok eredményeként a kisméretű tömör téglából készített tradicionális látszó téglafalazatok szakszerű készítését sajátították el, amire a szakiskolákban nem mindig nyílik lehetőség. A projekt során elvégzett szakrajz és falazási gyakorlófeladatok a tanulók logikai készségének, kreativitásának, matematikai és geometriai ismereteinek fejlesztését nagymértékben elősegítették. 

Az összefoglaló ide kattintva letölthető.